Search
Close this search box.

ENDRINGER I SAKSBEHANDLINGSRUTINER

Filmkraft jobber hele tiden for mer effektiv saksbehandling, og en enklere kommunikasjon mellom bransje og filmsenter. Vi har i denne sammenheng sett behov for å skille litt mer på roller og arbeidsfordeling her internt ved filmsenteret og i søknadsportalen, sier daglig leder Anne Lærdal.

Read more