Laster hendelser

« Alle hendelser

SØKNADSFRIST 2. 2020

21 april 23:30

Vedr. søknadsrunde frist 21. april

Filmkraft vil i denne runden behandle søknader som vanlig og for alle formater. Vi tror allikevel det er hensiktsmessig at søkerne vurderer søknader der man har mest mulig «raskt arbeidende penger», d.v.s. realiserbar utvikling til dokumentarer, manusutvikling og produksjonssøknader for relativt enkle og gjennomførbare prosjekter. I denne vanskelige tiden kan Filmkraft hjelpe aller mest med tilskudd til prosjekter, og vi vil gjøre alt vi kan for at midler til utvikling og produksjoner kommer ut så raskt som mulig til søker. Vi vil holde bransjen løpende orientert om evt. endringer i våre rutiner.

 

Søknadsfrister og styremøter i 2020:

21. april (6 uker før styremøte planlagt 3. juni)
12. august (6 uker før styremøte planlagt 23. september)
21. oktober (6 uker før styremøte planlagt 2. desember)

Filmkraft Rogaland har de siste årene operert med flere søknadsfrister enn noe annet filmsenter i Norge. Vi har imidlertid erfart at søknadsrundene er svært ujevne, og at dette ikke alltid kommer de beste prosjektene til gode. Styret har derfor vedtatt å redusere antall søknadsfrister fra seks i 2020 til fire. Vi går nå over til to på våren og to på høsten. Vi utvider også vår saksbehandlingstid med to uker, for å kunne tilby tettere oppfølging fra vår produksjonsrådgiver Marie Fuglestein Lægreid. Søknader på opp til 100 000 kr vil behandles løpende som før.

Detaljer

Dato:
21 april
Tid
23:30