BESTE PRAKSIS: Kort fiksjon utsettes på ubestemt tid

PÅ GRUNN AV RESTRIKSJONER FORBUNDET MED COVID-19 MÅ DESVERRE ARRANGEMENTET UTSETTES. VI KOMMER TILBAKE MED MER INFORMASJON SNARLIG.

Filmkraft viderefører satsingen på kompetanseheving og bransjeutvikling. Utover året fortsetter vi å arrangere en serie seminarer under paraplyen «BESTE PRAKSIS».

Tema er KORT FIKSJON

Vi har invitert:

Ravn Wikhaug
Produksjonsrådgiver dokumentar- og kortfilm

Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen
Filmkonsulent kortfilm

fra NFI til å komme å snakke med vår regionale filmbransje.
Vi vil starte dagen med en god samtale hvor det også åpnes opp for spørsmål fra salen.

Hva kreves av diverse søknadsvedlegg? Hva kan det søkes om?
Hvilke muligheter finnes og hvordan nå gjennom til NFI?

NFI skal over nyttår innføre et nytt tilskuddssystem, hvor blant annet Nye Veier skal erstattes med en bredere talentsatsing. Oppdelingen mellom filmkonsulentene opphører, men to av dem skal spesifikt jobbe med kortfilm, samt utvikling av manus og produksjon av talent/lavbudsjett spillefilm og dramaserier. Dette vil vi i Rogaland vite mer om og er glad for at de tar turen hit til oss!

Moderator for dagen: Lars Skorpen

Vi ønsker også å legge opp til individuelle møter. Lurt å booke slike møter tidlig. Send forespørsel til marie@filmkraft.no.

Dette er et viktig og nyttig seminar for vår profesjonelle bransje.
«BESTE PRAKSIS» er et initiativ fra Filmkraft Rogaland og vi har som målsetning å tilby solide foredragsholdere og gode diskusjoner og håper at BESTE PRAKSIS vil fortsette å være en viktig møteplass for vår regions produsenter.

Det er gratis å delta!

Tid: TBA
Kl: TBA
Sted: Radisson Blu Atlantic, Stavanger
Bevertning: LUNSJ

SØK PLASS innen 10. Januar
send søknad med navn, CV og en kort forklaring på hvorfor du søker til: marie@filmkraft.no

* Kun de med bekreftelse på plass på mail kan delta.

**tilreisende fra den nordlige delen av fylket kan søke reisestøtte i forbindelse med deltakelse.