LESEROMMET

Filmkraft inviterer etablerte manusforfattere til å delta på table reading med egne manus. Hvis du har eller har mottatt tilskudd fra oss til å utvikle og skrive fiksjonsmanus etter 01.01.2022, er du velkommen til å søke om plass.

I løpet av samlingene går vi gjennom ett eller flere manus, avhengig av lengde. Vi deler rollene mellom oss og leser med raushet og innlevelse. Etter hver gjennomlesning tar vi av oss «skuespillerbrillene» og tar på oss «dramaturgbrillene». Du må gjerne dele tanker og spørsmål som du selv grubler på.

I tillegg til å få innspill til videre manusutvikling er dette en fin øvelse til å styrke egne dramaturgiske muskler.

For å delta må du ha et ferdig manusutkast; om det er 1. versjon, snart opptaksklart, eller et sted midt i mellom spiller ingen rolle. Alle formater og lengder er velkomne.

For dem som får bekreftet plass, må nyeste manusversjon sendes til oss innen 11.04.2023.  Vi printer ut manusene og leverer papirkopier ut over bordet. Etter endt samling samles manusene inn igjen. Deltakerne har taushetsplikt om andres manus.

Vi samles første gang torsdag 13.04.2023 kl 17:00, og vil der legge plan for veien videre sammen. Det er et krav til at alle forplikter seg til å delta på samtlige samlinger, slik at vi støtter hverandres prosjekter.

Målgruppe: manusforfattere, skrivende regissører, manusforfatter-regissørteam.
Send en enkel søknad med hvilket prosjekt du ønsker skal være med og ca antall sider på manuset du deltar med.

Søknadsfrist for å delta med ditt prosjekt er 5. april kl 12:00.