NEW NORDIC FILMS søker prosjekter og utlysning akkreditering til produsenter

NEW NORDIC FILMS søker prosjekter og Filmkraft lyser ut fem akkrediteringer til produsenter.

 

Festivalen oppfordrer våre regionale langfilmprodusenter i tillegg til å melde på spillefilmprosjekt planlagt for kinolansering.

Dette kan man gjøre via THE NORDIC CO-PRODUCTION AND FINANCE MARKET som har søknadsfrist 16. juni, les mer her
og WORKS IN PROGRESS som har søknadsfrist 28. juni, les mer her

 

NEW NORDIC FILMS 18. – 20. august, UTLYSNING AKKREDITERINGER:

Filmkraft har fem akkrediteringer som vi lyser ut til våre regionale produsenter.

New Nordic Films er en flott arena for å knytte nye kontakter og høste ny kunnskap.

Send kortfattet søknad sammen med CV til: marie@filmkraft.no innen 15. juni!

*De som får tildelt akkreditering vil da i etterkant kunne søke ordinær innenlands reisestøtte på kr 4000 for å dekke deler av sine utgifter i forbindelse med deltakelsen.