NY DAGLIG LEDER I FILMKRAFT

Styret i Filmkraft har ansatt Anne Lærdal som ny daglig leder. Lærdal kommer fra stillingen som seniorrådgiver med ansvar for kompetanseutvikling & kommunikasjon i Filmkraft, en stilling hun har innehatt de seks siste årene.

 

Det innkom flere sterke kandidater til stillingen og styret har i arbeidet med ansettelsen benyttet seg av rekrutteringsbyrået Visindi for å sikre ekstern kvaliteten i utvelgelsesprosessen og ansettelsen.

Anne var en soleklar kandidat uavhengig av hennes erfaring fra filmsenteret. Hun har solid filmfaglig kompetanse og en cand.mag. bestående av Bachelor of Arts i Media & Cultural fra Edinburgh og Fjernsynsproduksjon-regissør ved UIS. Hun startet sin karrieren i Oslo som redaksjonsassistent i «NRK U-redaksjonen» og jobbet som frilanser i film- og tv-bransjen i flere år før hun ble fast prosjektleder på Strix Television AS. I 2006 startet hun i kommunikasjonsbyrået Blå Mediamentor As i Stavanger som prosjektleder og filmproducer, og var der frem til hun i 2014 ble ansatt i Filmkraft. Videre har hun også erfaring med styrearbeid fra de nasjonale filmsentrene- og filmfondenes samleorgan FilmReg.

Anne representerer en innsikt og forståelse for virksomheten og virkemiddelapparatet som vil komme godt med i videre utvikling av både filmsenteret og mandatet filmsenteret arbeider etter. I tillegg har hun, som talentutvikler med ansvar for kompetanseheving og informasjonen utad ved filmsenteret, god kjennskap til både regionens etablerte filmarbeidere, unge filmskapere på vei inn i bransjen og samarbeidspartnerne våre.

«Rogalands-filmen engasjerer meg. Filmene, filmskaperne og produksjonsselskapene fra Rogaland utmerker seg nasjonalt og internasjonalt og det er utrolig inspirerende å se at bransjen fortsetter å
vokse både i størrelse og bragder. Som daglig leder i Filmkraft skal jeg jobbe for at Filmkraft blir den naturlige samarbeidspartner og at filmen ikke blir oversett i relevante fora. Vi står ovenfor en spennende prosess sammen med styret, retningen for de neste fire år skal settes. Denne nye, forente kursen skal bidra til et tydelig mandat i jobben vi gjør og skal understreke vårt oppdrag – at vi skal fortsette og jobbe for en ambisiøs og levedyktig filmbransje i Rogaland.» (sit. Anne Lærdal)

Anne tiltrer stillingen 01. august 2020. I mellomtiden skal hennes stilling som rådgiver utlyses og deltakelse ved Den Norske Filmfestivalen planlegges. Sistnevnte festival vil bli Annes første offisielle arena som ny daglig leder for filmsenteret.

Filmkraft er svært fornøyd med å få Anne inn som daglig leder og har stor tro på at hun er akkurat det både Filmkraft og filmbransjen i Rogaland trenger.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til styreleder Mariann Bjørnelv på tlf 90 96 10 92

 

Mvh
Styret i Filmkraft
v/ styreleder
Mariann Bjørnelv

 

(foto cred: Tine Simi Brun)