ALTIBOX GIR PENGER TIL MELLOMSTEGET

ALTIBOX GIR KR 2 MILL TIL TALENTUTVIKLING

Altibox ønsker å stimulere til rekruttering i Rogalands film- og spillbransje og legger kr 2 millioner i Filmkraft-ordningen Mellomsteget. Det ligger ingen føringer fra Altibox i tilskuddet, og mottakerne av pengene har full kunstnerisk frihet. Midlene fordeles etter samme modell som andre tilskudd – gjennom VIM og evt. etter styrevedtak. Pengestøtten fordeles over en to-årsperiode.

 

Foto: Kjell Arne Knutsen