Beste Praksis – Kort fiksjon

Filmkraft viderefører satsingen på kompetanseheving og bransjeutvikling under paraplyen «BESTE PRAKSIS».

Tema 12. oktober er KORT FIKSJON & NEO

Vi har invitert:
Filmkonsulent fiksjon
Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen & Rodrigo Stoicheff sammen med produksjonsfaglig rådgiver Ravn Wikhaug fra Norsk Filminstitutt

For å prate om NFIs søknadsordninger for korte formater og NEO, NFIs nye talentordning.

Her vil man blant annet få svar på hvilke støtteordninger som finnes for det korte formatet, hva som kreves av en søknad og hvilke type prosjekter det er som får støtte.

Moderator for dagen er Filmkonsulent Lars Skorpen som vil både stille sine egne spørsmål og åpne for at deltakerne kan stille sine egne spørsmål.

Etter lunch settes det av tid til 1 til 1 møter med Lars Daniel, Rodrigo og Ravn. Her vil deltakere få mulighet til å stille mer direkte spørsmål knyttet til sine egne prosjekter og få mer spissede tilbakemeldinger.

Arrangementet er gratis og åpent både for erfarne filmskapere og nye talenter.
Vi vil gjøre den første delen av samlingen digital hvis noen ønsker dette, det må spesifiseres på forhånd.

Tid: 12. oktober
Kl: 09:30 – 12:30 inkl. lunsj.
Kl:12:30 – 16:30 1:1 samtaler.

Sted: Radisson Hotel, Stavanger.
Bevertning: LUNSJ

SØK PLASS innen 4. oktober.
Send søknad med navn, CV og en kort forklaring på hvorfor du søker til: marie@filmkraft.no

* Kun de med bekreftelse på plass på mail kan delta.
**tilreisende fra den nordlige delen av fylket kan søke reisestøtte i forkant av deltakelse.Dette er et viktig og nyttig seminar for vår profesjonelle bransje.

«BESTE PRAKSIS» er et initiativ fra Filmkraft Rogaland og vi har som målsetning å tilby solide foredragsholdere og gode diskusjoner og håper at BESTE PRAKSIS vil fortsette å være en viktig møteplass for vår regions produsenter.