Bransjeundersøkelse 2021

Filmkraft ønsker informasjon fra deg!

Den audiovisuelle bransjen i Rogaland er i konstant utvikling og Filmkraft har derfor et behov for å oppdatere sin interne oversikt over aktive produksjonsselskaper i regionen. Denne informasjonen kan også brukes til en offentlig liste på våre nettsider slik at både eksterne aktører og frilansere lett kan finne potensielle samarbeidspartnere i vår region.

Om du har spørsmål rundt undersøkelsen eller vår håndtering av din informasjon, ta kontakt med oss på post(a)filmkraft.no.

Undersøkelsen er selvsagt frivillig å fylle ut.