Filmverksted 2021 søker produsent

Filmkraft Talent søker et profesjonelt produksjonsselskap fra regionen til å produsere kortfilm i prosjektet Filmverksted i 2021.

Filmverksted er et av Filmkraft Talents største prosjekter og dette er en fin mulighet for selskap som ønsker mer aktivitet, et sikkert prosjekt og økt omsetning samtidig som man også får mulighet til å hjelpe frem unge talenter i regionen. Alle kostnader ved gjennomføringen av Filmverksted dekkes av Filmkraft, inkludert lønn til produsent, eventuell leie av location osv.

Gjennomføringen av prosjektet vil være fra våren, med premiere på Talenttimen i desember. Send en søknad med selskapets CV, produsentens CV og en kort begrunnelse for hvorfor dere vil gjøre dette til kristine@filmkraft.no innen 22.02.2021