Støtte til utvikling av spill – vedtak satt på pause

Filmkraft støtter utvikling av spill til prosjekter og aktører med base i Rogaland. Ordningen er hjemlet i forskriften «Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill». De regionale filmsentrene fikk melding 2. februar, dagen før vår søknadsfrist, om at denne nå notifiseres/godkjennes av ESA, EFTA Surveillance Authority. 

RegPortal vil enda være åpent slik at det er mulig å sende inn søknader men frem til notifiseringen er på plass kan vi dessverre ikke gjøre endelige vedtak på disse søknadene.

Pause i vedtak gjelder også for støtte til spill gjennom Norsk Filminstitutt og andre regionale senter og fond. NFI har en god oversikt over alle nasjonale støtteordninger som spill-prosjekter kan søke på, disse kan du lese mer om her. 

I mellomtiden vil vi anbefale at du tar en titt på forslaget til ny forskrift og setter deg inn i denne. Les forslag til ny forskrift her. 

Vi tar forbehold om at det kan komme endringer i ordningen når endelig forskrift blir fastsatt.

Om du har spørsmål om støtteordningen eller vurderer å søke ber vi deg ta kontakt med Rådgiver for produksjon og bransjeutvikling Marie Fuglestein Lægreid.