Folka i Filmkraft – I

I takt med utskiftninger av både ansatte, styremedlemmer og eiere de siste årene vil Filmkraft fremover dele informasjon om hvem vi er, hvilke bakgrunner og kompetanse vi besitter og hvilke arbeids- og ansvarsområder vi fordeler mellom oss i en artikkelserie. I denne første artikkelen vil vi presentere administrasjonen på filmsenteret. 

 

Anne Lærdal er daglig leder ved filmsenteret og ansvarlig for daglig drift og alt det innebærer av organisering, rapportskriving, oppfølging av personalet og vedtar administrative innstillinger opp til kr 100.000 på bakgrunn av våre interne vedtaks- og innstillingsmøter (VIM). Hun har i tillegg ansvaret for at Filmkraft arbeider etter selskapets vedtatte visjoner og målsetninger, og for vår kontakt med styret og eierne. I samarbeid med de andre regionale filmsentrene og fondene, arbeider Anne med filmpolitiske saker og for å bedre vilkårene for filmproduksjon i regionene.

Anne er den av oss som har jobbet lengst ved filmsenteret. Hun har lang og solid filmfaglig kompetanse og en cand.mag. bestående av Bachelor of Arts i Media & Culture fra Edinburgh og ett år Fjernsynsproduksjon-regissør ved UIS. Hun startet karrieren i Oslo som redaksjonsassistent i år 2000 i legendariske «NRK U-redaksjonen» og jobbet som frilanser i film- og tv-bransjen i flere år før hun ble fast prosjektleder på Strix Television AS. Her hadde hun ansvaret for de største produksjonene til selskapet som Farmen, Søppelkongen mm og drev med innsalg av tv-konsepter til tv-kanalene. I 2006 startet hun i kommunikasjonsbyrået Blå Mediamentor As i Stavanger som prosjektleder og filmprodusent, hvor hun i forbindelse med Stavanger 2008 var executive produsent for kortfilmprosjektet «Åtte Korte» som resulterte i de tre lokale kortfilmene «Plis», «Ekornet» og «Pioneren» hvor flere av våre nåværende filmskapere også var involvert. I 2014 ble hun ansatt i Filmkraft som talentutvikler og med ansvar for kompetanseheving i Filmkraft. Hun var med å starte Rogalerret og produserte dette og var ansvarlig for flere av filmsenterets kompetansehevende tiltak. De senere årene jobbet hun også med informasjonen utad ved filmsenteret. Anne har også erfaring med styrearbeid fra de nasjonale filmsentrene- og filmfondenes samleorgan FilmReg.

Da stillingen som dagligleder ble utlyst i fjor vår valgte Anne og ta sats og søke på stillingen selv. Etter tøffe intervjurunder med flere dyktige konkurrenter og forhandlinger valgte hun å takke ja til stillingen og sa fra seg fast stilling ved filmsenteret og gikk over til ny prøvetid og åremålsstilling. Anne sier at overgangen fra ansatt til leder har vært både interessant og utfordrene, og at hun nå ser frem til å lede filmsenterets arbeid fremover sammen med sitt nyetablerte team.

 

Jan Hauge er administrasjonsleder og ansvarlig for at alt er korrekt rundt innkommende søknader, og er den som ordner med tilskuddsbrev og utbetalinger. Han bistår daglig leder i det administrative arbeidet ved filmsenteret som i vedtak- og innstillingsmøter og styremøter og ivaretar vår kontakt med regnskapsbyrå og revisor, i tillegg til å være styresekretær. Han er også administrasjonsleder i FilmReg.

Han er utdannet siviløkonom/MBA fra BI og Thunderbird Arizona og har 35 års erfaring innenfor internasjonal bank og finans, integritetsarbeid og organisasjons- og forretningsutvikling, hvor han også har betydelig ledelse og styreerfaring. Han har bl.a. jobbet i Equinor/Statoil som korrupsjonsgransker og hatt konsernansvaret for de største låneopptakene, vært avdelingsdirektør i Norgeskreditt og CFO i advokatfirmaet Kluge, samt vært daglig leder i FK Haugesund og Bryne FK. Han har også drevet egen privat forretningsutvikling. Han har alltid hatt en glødende interesse for film, og har siden han startet jobben ved filmsenteret tatt de to universitetsfagene Norsk filmhistorie og Internasjonal filmhistorie, teori og analyse.

 

Kristine Elliott er nyansatt rådgiver og siste tilskudd til filmsenterets stab og hun driver Filmkraft Talent, vår talentsatsing ved filmsenteret. Kristine jobber i tillegg med kompetanseheving, veiledning og rådgivning for talenter. Hun er også ansvarlig for all kommunikasjon utad; drifter sosiale medier og vår hjemmeside og publiserer pressemeldinger og nyhetsbrev. Kristine har ansvaret for blant annet FILM ROOKIES og FILMVERKSTED.

Kristine har Master i Culture, Policy and Management fra City University London og en Bachelor i Kultur og ledelse fra BI. Hun kommer fra en bakgrunn som produsent for ITV Studios Norway, et av verdens ledende TV produksjonsselskaper. Der jobbet hun med utvikling, produksjon og etterarbeid på flere store internasjonale dramaserier for blant annet NRK, Discovery og Viaplay. Kristine har jobbet seg opp fra bunnen i bransjen og har blant annet jobbet på produksjonene «Bølgen», «Snekker Andersen og Julenissen», «Skyggenes Dal», «Now it’s Dark», «Grenseland» og «Fortitude 3». Kristine har i tillegg til film og tv også jobbet med festivaler, både som koordinator, markedsansvarlig og daglig leder.

 

Marie Fulgestein Lægreid er bransjerådgiver. Hun jobber tett på våre profesjonelle aktører og tar i mot alle spill & filmsøknader som kommer til senteret. Hun veileder produsenter gjennom hele produksjonsfasen, og gir råd vedrørende søknader, produksjon, festivaldeltakelse, distribusjon og kompetanseheving og gjør en vurdering av de produksjonsmessige sidene ved alle av-søknader. Marie har hovedansvaret for BESTE PRAKSIS, ROGALERRET, NORDOC, FAGWORKSHOPS & MESTERKLASSER ved filmsenteret, og behandler søknader fra filmbransjen om egen faglig utvikling, bransjeutvikling, festivaldistribusjon, lansering, mentor og kompetansehevende tiltak. Marie er fast medlem av filmsenterets vedtaks og innstillingskomiteen.

Hun har studert Filmproduksjon med spesialisering produsent/prosjektledelse ved Noroff og har flere fag innen forretningsstatistikk, administrasjon og ledelse. Før Marie startet sitt arbeid for Filmkraft var hun filmprodusent og eier av selskapet DUOfilm AS i 10 år. Hun har co-produsert med forskjellige land som blant annet Frankrike, Ukraina, Tyskland, Myanmar, Sudan, Egypt, India og England. Flere av hennes co-produksjoner har vært valgt ut til L`Atelier programmet under Cannes filmfestivalen og vunnet priser som The ARTE International Prize og Sundance Global Filmmaking Award for best script.  Hennes kortfilmer har deltatt på festivaler som Palm Springs, shortlistet til Cannes Directors Fortnight 2020, Nordisk Panorama, Regensburg, BIFF, Chicago International Childrens Film Festival, Interfilm, Encounters, San Jose International Film Festival, Raindance med flere. Hennes siste co-produksjon vant blant annet The Lion of the Future under Venezia Film Festival og skriver historie som Sudans første Oscar kandidat. Marie har gjesteforelest i Filmproduksjon ved Noroff og Norges kreative Høyskole.

 

Lars Skorpen er filmkonsulent ved filmsenteret. Han har ansvar for å gjøre en helhetlig kunstnerisk vurdering av søknader til prosjekter om utvikling og produksjonsstøtte til film og er fast medlem av filmkrafts vedtaks og innstillingskomité og deltar under styrebehandlingen av av-søknader. Lars følger også opp innsendte AV-prosjekter og gir råd på manus og prosjektets videre kunstneriske utvikling.

Lars har studert TV-produksjon og dokumentarfilm, engelsk, psykologi og historie og har en cand.mag fra UIB. Han har solid bakgrunn som manusforfatter og regissør og har laget dokumentarfilmer, kortfilmer og humorserier for tv. Han har skrevet to realiserte spillefilmmanus og er aktiv som regissør og manusforfatter utenfor Rogaland. Lars var konsulent i 2 år i Fond for Lyd og Bilde og filmkonsulent ved Vestnorsk Filmsenter fra 2012-2016 før han startet som filmkonsulent i Filmkraft i 2017.

 

I neste artikkel vil vi se nærmere på styret vårt og bli bedre kjent med dem.