Søk
Close this search box.

Tips til støtteordninger for selskaper og filmskapere

[vc_row row_height_percent=»0″ override_padding=»yes» h_padding=»2″ top_padding=»4″ bottom_padding=»2″ overlay_alpha=»50″ gutter_size=»3″ column_width_use_pixel=»yes» shift_y=»0″ z_index=»0″ column_width_pixel=»900″][vc_column width=»1/1″][vc_custom_heading auto_text=»yes» heading_semantic=»h1″ text_size=»fontsize-107144″]This is a custom heading element.[/vc_custom_heading][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=»0″ overlay_alpha=»50″ gutter_size=»3″ column_width_use_pixel=»yes» shift_y=»0″ z_index=»0″ column_width_pixel=»900″][vc_column width=»1/1″][vc_column_text]Filmkraft minner lokale produksjonsselskaper om at det finnes nasjonale og regionale ordninger man kan søke på utenom de spesifikke ordningene for prosjektstøtte fra senter, fond og NFI. Under har vi samlet noen av dem. Filmkraft har som et av sine mål å utvikle og styrke profesjonell audiovisuell produksjon i regionen. Dette inkluderer også selskapene og filmarbeiderne som operer i Rogaland og vi ser stor verdi av videre utvikling og vekst for både de vel-etablerte og nyetablerte som driver med film, spill og TV produksjon.

 

KULTURRÅDET – KREATIVT NÆRING

Ordning under Kulturdepartementet som gir støtte opp til 400.000 til selskaper for å drive med markedsutvikling, forretningsutvikling og distribusjon eller formidling som på andre måter øker inntekten for produksjonsselskaper.

Formålet med ordningen er og utvikle inntektsstrømmer som kommer kunstnere tilgode, det vil si gir dem arbeid og mulighet til å vise dette arbeidet frem. Det er viktig å vise næringspotensiale i søknaden og ha ambisjon da dette er en forretningsutviklende ordning. Her kan du blant annet ha et ønske om å bygge nødvendig kompetanse i selskapet og ha langsiktig utvikling og ekspansjon. Det gis ikke støtte til prosjekt og offentlige midler kan ikke dekke hele prosjektet. Ta kontakt med dem for spørsmål og søk innen fristen.

Les mer om ordningen her.

 

KULTURRÅDET – OVASJON

Dette er Kulturrådets kompetanseprogram, og har som mål at den skal utvikle evnen til å skape lang strategi for et selskap og utvikle nye inntektsstrømmer. Ovasjon 2021 er rettet mot kunstnere, kulturelle og kreative entreprenører som ønsker å videreutvikle eller bygge opp sin virksomhet. Tiltaket skal stimulere til profesjonell kulturell virksomhet og har som mål å skape arbeidsplasser og bærekraftige virksomheter innen kunst, kulturell og kreativ næring.

Ovasjon er for deg eller dere, som driver en kreativ eller kunstnerisk virksomhet/prosjekt og gjerne vil skape en bæredyktig virksomhet. Du kan både være nystartet eller mere etablert, men det er et krav, at din virksomhet/prosjekt er i gang.

Programmet skreddersyr løsninger som skal hjelpe selskap med å oppnå dette, gjennom veiledning og oppfølging og mulighet for mentor.

Les mer her.

 

KULTURRÅDET – STIPENDER OG ANDRE ORDNINGER

Kulturrådet har flere stipender både for prosjektstøtte og personlige stipender som finansieres gjennom blant annet Norsk kulturfond, Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend. Disse er åpne både for etablerte filmarbeider og de som er på vei inn i bransjen og de fleste av ordningene har mål om å gi mer støtte til regioner utenfor hovedstaden.

Les mer her. 

 

GAVEFORSTERKNINGSORDNINGEN

Dette er en ordning under Kulturdepartementet som ble opprettet i 2014. Målet til ordningen er å stimulere selskaper til å innhente privat finansiering til sine prosjekter. Ordningen matcher private midler med 25%, det vil si at for 100 kr skaffet i privat finansiering gir ordningen deg 25 kr på toppen. Ordningen gjelder både finansiering fra enkeltpersoner og virksomheter. Ordningen har ingen frister men du må søke innenfor samme år som finansieringen/gaven er gitt og brukt.

Les mer her.

 

INNOVASJON NORGE – RÅDGIVNING

Innovasjon Norge tilbyr individuell rådgivning på innovasjonsprosess, forretningsmuligheter, markedsavklaring og bærekraftig utvikling.

Les mer her.

 

KOMMUNAL STØTTE TIL DRIFT

De forskjellige kommunene har alle forskjellige støtteordninger for kunst- og kultur. I forbindelse med Korona har også flere av dem åpnet opp for å gi støtte til drift av selskaper som jobber med dette. Les mer på din kommunes hjemmesider.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Del posten