Beste praksis: Lang fiksjon

Filmkraft viderefører satsingen på kompetanseheving og bransjeutvikling under paraplyen «BESTE PRAKSIS».

Tema 24. mars er LANG FIKSJON.

 

Vi har invitert NFI ved:

Anne Borggaard Sørensen, Filmkonsulent spillefilm og dramaserier

Asle Vatn, Filmkonsulent spillefilm og dramaserier

Isak Eymundsson, Produksjonsrådgiver spillefilm

Mina Holdhus, Produksjonsrådgiver spillefilm

 

Vi vil starte dagen med en god samtale hvor det også åpnes opp for spørsmål fra salen.

Hva kreves av diverse søknadsvedlegg? Hva kan det søkes om?

Hvilke muligheter finnes og hvordan nå gjennom til NFI?

 

Moderator for dagen: Gary Cranner & Maria Ekerhovd

 

Vi ønsker også å legge opp til individuelle møter. Lurt å booke slike møter tidlig. Send forespørsel til marie@filmkraft.no.

«BESTE PRAKSIS» er et initiativ fra Filmkraft Rogaland og vi har som målsetning å tilby solide foredragsholdere og gode diskusjoner og mener at BESTE PRAKSIS vil fortsette å være en viktig møteplass for vår regions produsenter.

 

Tid: 24 mars

Kl: 09:30 – 16:00

Sted: TBA

Bevertning: LUNSJ

SØK PLASS innen 20. februar:send søknad med navn, CV og en kort forklaring på hvorfor du søker til: marie@filmkraft.no

* Kun de med bekreftelse på plass på mail kan delta.

**tilreisende fra den nordlige delen av fylket kan søke reisestøtte i forbindelse med deltakelse.