FILMENS ETTERLIV

Vi i filmkraft kommer her med innspill på god lansering, lengst mulig levetid for din film og ikke minst; hvordan tjene på filmen din, om det er heder og ære eller penger. Dette er noe du skal starte planlegging av før produksjon, men teori og praksis går ikke alltid hånd i hånd så du kan se på dette som en liten veiviser.

Ordninger du kan søke om midler fra hos Filmkraft:

Særskilt lansering. Les regelverk 4.6

Festivalpåmelding. Les regelverk 4.7

I tillegg til våre ordinære tilskuddsordninger, kan Filmkraft etter nærmere avtale være med å dekke deler at utgiftene knyttet til premierearrangement på Filmkraft-støttede filmer. Vi kan feks dekke deler av sal-leie, servering, popcorn/drikke, blomster el.l. Vi dekker imidlertid ikke interne arrangement, eller utgifter som åpenbart burde vært en del av produksjonssøknaden (feks promomateriell). Dette er ikke en tilskuddsordning, men en refusjon/viderefakturering av konkrete kostnader. Ta kontakt med oss i forkant for å avtale nærmere.

Kontakt Filmkraft post@filmkraft.no

Festivalløp:

Når du starter planlegging av festivalløpet er det en fordel å registrere filmen din på en database for filmfestivaler. Her vil du finne en oversikt over internasjonale og nasjonale festivaler, hvilke kriterier filmen må oppfylle for å kvalifisere seg osv. Det er gratis å registrere seg. Her er noen alternativer som der er verdt å sjekke ut:

Filmfreeway                                       www.filmfreeway

World Film Communities Network.   www.wfcn.com

Shortfilm Depot                                 www.shortfilmdepot.com

Festhome                                           www.festhome.com

Filmfest Platform                               www.filmfestplatform.com

FestAgent                                           https://festagent.com/

Registrer gjerne filmen din på alle!

Festivaler i Norge

Det er flere filmfestivaler her i Norge som det kan være smart å undersøke. Noen av disse er «Amanda» kvalifiserende festivaler, som vil si at hvis du vinner i de festivalene så er du automatisk kortlistet for Den Norske Filmfestivalen – Amanda festivalen. Andre kan være nisje festivaler som filmen din kanskje er en perfekt portal for å nå ut til din demografi. Noen festivaler gir pengepremier som du kan bruke til ditt neste filmprosjekt, ellers er det heder og ære, som heller ikke er så dumt.

Kortfilmfestivalen Grimstad                                      www.kortfilmfestivalen.no

Barnefilmfestivalen i Kristiansand                            www.barnefilmfestivalen.no

Minimalen kortfilmfestival Trondheim                     www.minimalen.com

BIFF Bergen International filmfestival                       www.biff.no

TIFF Tromsø International Filmfestival                     www.tiff.no

Human International Documentary Filmfestival      www.humanfilm.no

Mirage Film festival                                                   www.mirage.no

Den Norske Dokumentarfilmfestival                         www.dokfilm.no

Tysvær Skrekkfest                                                     www.skrekkfest.no

Ramaskrik Filmfestival                                               www.ramaskrik.no

Artic Moving Image & filmfestival                             www.Amiff.no

Oslo Pix Filmfestival                                                  www.Oslopix.no

Kosmorama Trondheim Internasjonale Filmfestival www.kosmorama.no

Nordisk Panorama                                                     www.nordiskpanorama.com

Nordkapp Filmfestival                                               www.nordkappfilmfestival.no

Dette er bare et lite utvalg av filmfestivaler. Last ned  NFIs festival håndbok for flere festivaler. Husk å gi beskjed til Filmkraft hvis du  blir tatt ut til en festival.

Den Vesle Festivalhandboka

Strømmetjenester

Kanskje filmen din kan fungere som læringsverktøy på skole i distriktet eller nasjonalt. Les mer om denne muligheten inne på linken som ligger ved.

STREAMING – SVOD  eller PVOD?

PVOD – Premium Video On Demand

SVOD – Subscription Video on Demand)

Det finnes også noen norske film plattformer (s-vod) som du kan selge inn filmen din for å gjøre den tilgjengelig publikum.

Vgtv-Hans Andreas Fay – Head of Acquisition VGTV fay@vg.no

Aftenposten – Jonas Brenna -Produsent / innkjøpssjef videojonas.brenna@aftenposten.no

Altibox Godt Norsk: post@godtnorsk.no

Filmbib:                   www.nfi.no/sok-tilskudd/innkjopsordninger/innkjopsordningen-for-film

Distributører

For andre kommersielle plattformer kan det være av interesse å ta kontakt med distributører eller en film aggregator som kan ta filmen din videre. Da er det gjerne enklere å komme med en langfilm eller lang dokumentar, men ikke eksklusivt.

«En Film aggregator er en tredjeparts tjeneste som kan hjelpe deg med å få dokumentarfilmen, kortfilmen,  eller kort dokumentaren din distribuert på kommersielle plattformer som Google Play, Amazon, Itunes osv. På disse plattformene kan kunder deretter kjøpe innholdet ditt.»

Nedenfor er det linket noen som driver med pvod:

www.Filmhub.com

www.Docodigital.com

www.bitmax.net

 

En film distributør kontrollerer distribusjonen av filmen i et gitt marked og som regel reklamering av filmen din. Nedenfor finner du linker til flere distributører.

https://www.norwegianfilmdistribution.com/

https://www.filmsofnorway.com/not_available

https://trustnordisk.com/

https://norskfilmdistribusjon.no/

https://www.merfilm.no/

http://www.euforia.no/

https://www.nordiskfilm.com/

https://www.indiefilm.no/

http://www.tourdeforce.no/

 

Den kulturelle skolesekken DKS  http://www.denkulturelleskolesekken.no/forside/om-dks/utover/film/