Søk
Close this search box.

FILMFORBUNDET OG FILMKRAFT

[vc_row row_height_percent=»0″ override_padding=»yes» h_padding=»2″ top_padding=»4″ bottom_padding=»2″ overlay_alpha=»50″ gutter_size=»3″ column_width_use_pixel=»yes» shift_y=»0″ z_index=»0″ column_width_pixel=»900″][vc_column width=»1/1″][vc_custom_heading auto_text=»yes» heading_semantic=»h1″ text_size=»fontsize-107144″]This is a custom heading element.[/vc_custom_heading][/vc_column][/vc_row][vc_row auto_text=»» heading_semantic=»h2″ text_size=»h3″ text_height=»» text_space=»» text_font=»» text_weight=»» text_transform=»» text_italic=»» text_color=»» separator=»» separator_color=»» separator_double=»» sub_lead=»» sub_reduced=»» css_animation=»» animation_speed=»» animation_delay=»» interval_animation=»» subheading=»»][vc_column width=»1/1″][vc_custom_heading text_size=»h3″ uncode_shortcode_id=»112615″]

Sammen for en bedre hverdag på filmsett

[/vc_custom_heading][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/1″][vc_single_image media=»75995″ media_width_percent=»100″ uncode_shortcode_id=»686712″][vc_column_text uncode_shortcode_id=»214108″]Filmforbundet og Filmkraft går sammen om å bedre forholdene for filmarbeidere på sett.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/2″][vc_button border_width=»0″ link=»url:https%3A%2F%2Fnorskfilmforbund.portal.styreweb.com%2Farrangement%2FRegister%3FID%3D72745-DCEC» uncode_shortcode_id=»176613″]BLI MEDLEM I FILMFORBUNDET[/vc_button][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_button border_width=»0″ link=»url:http%3A%2F%2Ffilmkraft.flywheelsites.com%2F%3Fpage_id%3D76183%26preview%3Dtrue» uncode_shortcode_id=»105534″]LES MER OG SEND EMAIL[/vc_button][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/1″][vc_column_text uncode_shortcode_id=»779994″]Filmforbundet og Filmkraft vil jobbe sammen for bedre arbeidsforhold for fagarbeidere i film- og TV-bransjen i Rogaland. -Vi vil med dette sette ord på det ingen vil snakke om, sier Anne Lærdal daglig leder i Filmkraft.

Det er viktig å presisere at de aller fleste produsentene i vår region driver profesjonelt og stuereint og tar sine fagarbeidere på alvor. Man forholder seg til tariffer, arbeidskontrakter og driver i henhold til arbeidsmiljøloven. -Dessverre er det likevel slik at enkelte aktører har fått drive på en lite bærekraftig måte de seinere år. Siste tids meldinger fra enkelte aktører i bransjen bekrefter dette. Denne ukulturen ser vi oss nå forpliktet til å proaktivt forsøke og motarbeide, sier Lærdal.

Lina Helvik og Bo Randulff fra Filmforbundets lokallag i vest møtte med i Filmkraft for å se på hvordan vi best kan samarbeide om en mer langsiktig og varig filmbransje i Rogaland. I denne sammenheng er det viktig med en rolleavklaring. Når kontakter du Filmforbundet og i hvilke tilfeller er det Filmkraft som er riktig adressat? Og hva er forskjellen på Filmkraft og Filmforbundet?

Filmkrafts er det regionale filmsenteret i Rogaland. Vår oppgave er å bygge regional filmbransje gjennom tilskudd til audiovisuell utvikling og produksjon, kompetansehevende bransjetiltak og rekruttering gjennom Filmkraft Talent.

Filmforbundet er en fagorganisasjon som forvalter vederlagsordninger, opphavsrettigheter, forhandler tariffavtaler med Virke, gir juridisk bistand til medlemmer og er en samtalepartner for myndighetene i filmpolitikken og utforming av offentlige støtteordninger.

Det er bekreftede tendenser til en ukultur i noen deler av bransjen. Det handler om at enkelte produsenter opererer med ugunstige arbeidsavtaler, lønn som ikke svarer til Forbundets satser og det er meldinger om trusler og andre brudd på arbeidsmiljøloven. Det har kommet for dagen at noen få aktører dessverre har fått drive på en usunn måte gjennom flere år.

For at vi skal få til en varig endring er det viktig at alle som opplever kritikkverdige forhold på en produksjon melder fra om dette skriftlig til rette instans. Filmkraft og Filmforbundet mottar dessverre svært sjelden skriftlige klager rundt slike forhold. Meldinger om uregelmessigheter kommer ofte en god stund etter at arbeidsforholdet er avsluttet og da er det ikke rom for å hjelpe dem som trenger bistand.  –Vårt inntrykk er at folk er ofte redde for å bli svartelistet og det er derfor ikke en kultur for å melde ifra, sier Lina Helvik fra Filmforbundet.

-Det skal være helt innafor at filmarbeidere organiserer seg gjennom Filmforbundet. Da har man en god støttespiller i ryggen, legger Bo B. Randulff til.

Hvem kan bli medlem i Filmforbundet?

Ordinært medlemskap krever at du er yrkesutøver innenfor norsk audiovisuell produksjon (TV- og filmproduksjon) og personer med avsluttet relevant fagutdannelse med varighet på minst to år. I tillegg finnes det et eget Student-medlemskap, et Senior-medlemskap og til slutt et Støttemedlemskap. -Det er med andre ord lav terskel for å melde seg inn, og vi håper etter hvert å se at flere i regionen organiserer seg , sier Helvik.

Flere har uttrykt frustrasjon over av Filmkraft ikke går aksjon når kritikkverdige forhold meldes inn. Problemet er at disse henvendelsene ofte kommer når produksjonen er en lukket sak i våre systemer og alle tildelte midler er revisorgodkjent og utbetalt. Det er altså viktig å melde fra under produksjonen slik at vi kan foreta stikkprøver og evt ta affære for å bidra til å få forholdene er rettet opp. Når prosjektet er avsluttet er dessverre terskelen høy for å gjenåpne en sak. Melder man fra underveis har vi muligheten til å gi råd rundt hvilke rettigheter man har og hvilke instanser som er de beste støttespillerne i hvert enkelt tilfelle.

Mange tenker nok at Filmkraft kun forholder seg til produsentene. Og det er riktig at vi som tilskuddsgiver forholder oss til dem i filmprosjekter vi har gitt midler til. Det er de som står som søkere på vegne av hele produksjonen og det er de som er arbeidsgiver på sett. Vi samarbeider med Virke som er produsentenes fagorganisasjon, og BESTE PRAKSIS er vårt kompetansehevende tiltak som skal bidra til ytterligere profesjonalisering av våre produsenter. Dette hindrer oss likevel ikke i å se at vår bransje kan dra nytte av et godt samarbeid mellom Fagforbundet og Filmkraft hvor vi setter fokus på filmarbeider og fagfunksjonene i bransjen.

Filmkraft og Filmforbundet ønsker å jobbe tettere sammen i tiden framover for å sette fokus på viktigheten av å organisere seg. Det handler om å gi fagarbeidere trygghet slik at man tør å melde fra om kritikkverdige forhold. Vi oppfordrer alltid at man tar opp saker med nærmeste arbeidsleder dersom du opplever som problematisk. Men dersom dette ikke fører frem eller du møter motstand eller ubehageligheter, så oppfordrer vi deg til å ta kontakt med fagorganisasjonen din. Dersom du ikke er fagorganisert kan du melde fra til Filmkraft slik at vi kan informere deg om mulighetene som finnes.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/3″][vc_gallery el_id=»gallery-163674″ medias=»75989″ gutter_size=»3″ screen_lg=»1000″ screen_md=»600″ screen_sm=»480″ single_overlay_opacity=»50″ single_padding=»2″ uncode_shortcode_id=»449094″ title=»Bo B. Randulf, fotograf og»][vc_column_text uncode_shortcode_id=»105880″]Bo B. Randulff, vara i Norsk Filmforbund Sørvest.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_single_image media=»75988″ media_width_percent=»100″ uncode_shortcode_id=»138149″][vc_column_text uncode_shortcode_id=»141281″]Lina Helvik, leder i Norsk Filmforbund Sørvest.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/3″][vc_single_image media=»75992″ media_width_percent=»100″ uncode_shortcode_id=»206983″][vc_column_text uncode_shortcode_id=»700010″]Anne Lærdal, daglig leder i Filmkraft.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/1″][vc_column_text uncode_shortcode_id=»893637″]Enklere å melde fra

Filmkraft oppretter nå en egen fane/knapp på vår hjemmeside hvor man enkelt kan varsle om kritikkverdige forhold i en filmproduksjon. Merk at vi har taushetsplikt, men at en slik melding må ha en avsender og kan dessverre ikke følges opp om ikke man signerer selv/sammen flere eller navngir prosjektet og den man skal melde fra om. Det er svært viktig at vi får dokumentert avvik i filmproduksjoner dersom det oppstår kritikkverdige forhold. Det å varsle er det beste du kan gjøre for å sikre trygge arbeidsvilkår for deg og resten av bransjen, Dersom du velger å tie er du med på holde liv i en ukultur som vi ønske rå få bukt med.

 Noen enkle huskeregler fra Filmforbundets «TV- og filmvettregler»:

  • Be alltid om arbeidsavtale/gå på lønn
  • Prioriter jobber som er dekket av en tariffavtale
  • Be om skriftlig arbeidsavtale for hvert prosjekt
  • Se opp for jobber der du ikke fører timeliste
  • Bruk tillitsvalgte ved spørsmål om arbeidsvilkår
  • Si fra til verneombudet om du opplever eller registrerer brudd på HMS
  • Gjelder F©R-rettighetshavere: Pass på riktig rettighetsklausul og fagfunksjon i alle kontraktene dine, og registrer produksjoner du vil søke vederlag for.
  • Send inn dine arbeidskontrakter til juridisk@filmforbundet for kvalitetssjekk før signering.

Dersom vi sammen skal bygge en bærekraftig bransje, er det våre alles ansvar og ikke la enkeltaktører ødelegge vilkårene og tryggheten for en god arbeidshverdag. Sammen kan vi faktisk gjøre en forskjell og vi er alle på samme lag her; fagarbeidere, filmsenter, forbund og produsenter.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Del posten