IDFA STIPEND

Internasjonal dokumentarfilmfestival i Amsterdam 9. - 20. november.

Filmkraft gir stipend til følgende fem dokumentarister under IDFA; Arne Gunnnar Olsen, Bjørn Eivind Aarskog, Julia Joner, Ronak Naderi og Søren Sussemiehl Jensen.

For de som ikke ble tildelt stipend denne gang, er det mulig å søke ordinær reisestøtte under egen faglig utvikling. Du kan søke inntil kr 6 000 og må oppfylle kravene til reisestøtte. Søk i RegPortal.