MØT NFI PÅ KINOKINO 27. okt

Hvordan søke om midler i NFI-systemet?

Du møter (øverst fra venstre):

  • Linn Kirkenær, produksjonsrådgiver (dramaserier og NEO)
  • Ann-Sophie W. Birkenes, informasjonsrådgiver Kreativt Europa
  • Rodrigo Stoicheff, filmkonsulent (fiksjon, kortfilm og NEO)
  • Cecilie Aspenes, filmkonsulent (fiksjon, spillefilm, manus og serier) Cecilie deltar digitalt
  • Klara Nilsson Grunning, (dokumentarfilmkonsulent) Klara deltar digitalt
  • Ravn Wikhaug, produsjonsrådgiver (kortfilm, NEO og dokumentar)

BESTE PRAKSIS er Filmkrafts kompetansehevende tiltak mot regionale produsenter.

NFI presenterer seg selv og sine arbeidsområder. Hva vektlegger NFI i vurderinger av søknader om AV-tilskudd?

I etterkant av presentasjonen åpner vi opp for en-til-en møter. Vennligst oppgi hvilke konsulenter og/eller rådgviere du ønsker et møte med i din søknad».

Det åpnes ikke for å pitche prosjekter uten at disse allerede har fått støtte fra NFI.

Søk om plass på mail til kaia@filmkraft.no  innen kl 12:00 20. oktober. Dersom du melder avbud mindre enn en uke før/ikke møter opp 27.10, vil du motta faktura fra Filmkraft pålydende kr 250,-.

Arrangementet er gratis og varer fra kl 11:00 – 16:00. Dørene åpner 10:30. Sted sal 2 KINOKINO.