SIGNATURPITCHEN 2023

For sjette gang arrangeres det en nasjonal kortfilmpitch under Kortfilmkonventet i Trondheim 11.-12. januar 2023. Til sammen vil inntil sju deltagende prosjekt velges ut fra ulike norske regioner, og konkurrere om en prispott på 70 000 kroner gitt av regionale filmsentre i hele landet.

Lina Helvik vant Signaturpithen 2022 med Krokodillefittelippeskinn.

For sjette gang arrangeres det en nasjonal kortfilmpitch under Kortfilmkonventet i Trondheim 11.-12. januar 2023. Til sammen vil inntil sju deltagende prosjekt velges ut fra ulike norske regioner, og konkurrere om en prispott på 70 000 kroner gitt av regionale filmsentre i hele landet.

Om Signaturpitchen:

Hvert regionale filmsenter velger selv et prosjekt som deltar i Signaturpithcen. Søkere fra Rogaland må ha bostedsadresse og være yrkesaktiv i regionen.

Signaturpitchen retter seg mot regissører, enten alene eller i samarbeid med manusforfatter/produsent.

Prosjektet skal være under utvikling, men kan ikke ha mottatt finansiering fra filmsentre eller filminstitutt

Pitchen skal foregå på engelsk og må ta i bruk visuelt materiale eller levende bilder.

Prosjektet skal bli en fiksjonskortfilm på inntil 10 minutter

Hvert prosjekt har til sammen 10 minutter (7 minutter pitch + 3 minutter spørsmål) til rådighet. Juryen legger vekt på filmskaperens tidligere arbeid.

Søknad sendes til kaia@filmkraft.no innen kl. 11.00, mandag 21. november og skal inneholde:

– prosjektbeskrivelse på maks. 1 side

– visuelt materiale

– filmskaperens CV, med relevante linker til tidligere arbeider

–  profilbilde

MERK: ALLE søknadsdokumenter skal være på engelsk!

Visste du at Signaturpitchen i Trondheim er åpen for alle? Også unge talenter kan søke. Du trenger ikke å være prof. filmskaper.

Dersom du og ditt prosjekt blir valgt ut, kan du søke reisestøtte hos Filmkraft.

Har du spørsmål, ta kontakt med kaia@filmkraft.no