Søk
Close this search box.

Pitcheveiledning

Profesjonelle fagarbeidere og filmproduksjonsselskap fra den audiovisuelle bransjen i Rogaland kan søke på denne ordningen gjennom hhv. enkeltpersonforetak og aksjeselskap. For å kvalifisere for tilskudd må søker være bosatt og ha forretningsadresse i Rogaland.

 

PITCHEVEILEDNING – FORMÅL

Vi ønsker å sette fokus på pitch og innsalg av prosjekter. Målet er å styrke våre produsenter og filmprosjekters posisjon ytterligere, nasjonalt og internasjonalt. Å holde en god pitch er en kunst, enten du har kommet med på et forum eller du får noen tilfeldige minutter med rette person i en mer uformell setting. Ofte har man bare en mulighet. Vi ønsker at våre bransjeaktører skal ha de beste forutsetninger for å selge inn sine prosjekter og delta på de viktigste arenaene for finansiering, co-produksjon og andre ting som kan styrke prosjektene deres.

Du skal ha gjort deg opp konkrete tanker om hva du ønsker veiledning til. Du skal møte forberedt til samtalen. Husk å lever med det materialet som er relevant å vite om prosjektet ditt, veilederen har en time til å forberede seg før deres avtalte møter. Har du en pilot er dette også viktig at du legger ved søknaden.

Kort om ordningen

 • Produksjonsselskaper i Rogaland kan søke,
 • veilederen er din sparringspartner,
 • et virkemiddel for å styrke og utnytte potensialet i prosjektet,
 • søker og veileder avtaler selv formen på veiledningsforløpet (møter/mail/digitalt),
 • den som blir veiledet/og den som veileder sender rapport til Filmkraft etter endt veiledning,
 • det skal ikke gå mer enn 6 måneder fra tilsagn er gitt til rapport sendes til Filmkraft.
 • For alle ordningene er det den som sitter på rettighetene som skal søke om veiledningsstøtte,
 • alle søknader sendes inn via RegPortal,
 • du kan søke med prosjekter i alle format,
 • enten du er valgt ut til et pitcheforum, har deltakelse på forum/marked i fremdriftsplanen eller skal møte en finansiør, salgsagent eller en commission editor,
 • Merk at en av våre eksperter ikke snakker norsk og søknaden der må leveres på engelsk.

KONTAKT

Adm.leder Jan Hauge
E-post: jan@filmkraft.no
Telefon: 915 91 217

Ved søknad om utvikling av manus til kort- eller langfiksjon: på et tidlig utviklingsstadium kan man gjerne først søke om å skrive synopsis eller treatment, for så senere å bruke disse som grunnlag til å søke om tilskudd til å skrive selve manuset. Den totale tilskuddsrammen på kr 50.000 (kortfilm) og kr 100.000 (lengre formater) kan derfor deles over flere søknader på samme utviklingsprosjekt.

Dersom man ønsker å gå rett på søknad til manus stilles det krav til et godt gjennomarbeidet treatment eller fyldig synopsis, evt. førsteutkast manus. Søknader til å skrive synopsis eller treatment stilles det noe mindre krav til, men må inneholde et klart og konkret premiss til fortellingen.

Normal behandlingstid er maks fire uker. Alle søknader om veiledning må sendes inn via RegPortal. Les mer på våre sider for søknadsveiledning

Audiovisuelle verk - skrivepenger, utvikling og produksjon

Vi tilbyr fire av Europas fremste eksperter på feltet:

Mikael Opstrup

Spesialist i prosjektutvikling, trailer, co-produksjoner og svært erfaren foredragsholder. Som Head of Studies på European Documentary Network skapte han deres guide for co-produksjon og har jobbet som tutor og / eller moderator for blant annet IDFA, Hot Docs, Nordisk Panorama, Institute of Documentary Film, Baltic Sea Docs, Docs Barcelona, In Docs, Dox Box med mer. Mikael har også utviklet og arranger workshops for blant annet Nordoc, Findoc og Ice & Fire Docs. I årene 1998 til 2002 var han produksjonskonsulent ved det Danske Film Instituttet og han har produsert dokumentarfilmer I en årrekke, nå sist for Final Cut Productions i København.
Mikael utga i 2021 boken THE UNCERTAINTY – En bok om å utvikle en karakterdreven historie. I 2023 kom det en opdatert utgave med 5 nye kapitler.

Helene Granqvist

Er svensk produsent med mer enn 30 års erfaring innen film og tv. Hun har utdanning fra Teaterhøyskolen i København og arbeidet de første årene som produksjonsdesigner for film, tv og teater. Siden 2000 har hun arbeidet som filmprodusent, og i 2011 startet hun produksjonsselskapet Nordic Factory Film. Hennes filmer er blitt vist på Sundance, Toronto, Tribeca og Cannes. Ut over å arbeide som produsent tar Helene Granqvist jevnlig oppdrag som pitchecoach og foredragsholder, både i Sverige og internasjonalt. Hun har hatt workshops for blant annet Baltic Event, Nordic Genre Boost & Nordic Talent, Discovery program v/ Gøteborg filmfestival, Finnish Film Affair og for New Nordic Films i Haugesund. Helene har vært presindent for WIFT Sweden (Women in Film & Television) siden 2013 og hun har også vært president for WIFT International siden 2018. Hun er også medlem av European Film Academy.

Freddy Neuman

Freddy Neumann fokuserer på å øke en films potensielle rekkevidde og oppnå et internasjonalt publikum gjennom sitt arbeid som konsulent for både fiksjon og dokumentar. For Freddy er pitching mye mer enn bare en presentasjon av prosjektet, det er en kunstform. Han har jobbet i den danske og internasjonale film industrien i over 25 år og har gitt flere workshops og mesterklasser i både inn og utland om dette temaet. Han er en av de faste foredragsholderne til Dok.incubator. Hans spesial-områder er pitching og presentasjon, DNA-mapping, markedsføring og rekkevidde, strategiske kampanjer samt publikumsbygging.

Sibylle Kurz

Sibylle Kurz has working experience in the music industry, in film licensing, acquisition/distribution as a trained merchant. She additionally has an academic background in media & communication science, sociology and psychology and a postgraduate education in therapeutical coaching and focused communication.
Since 1995, she freelances as communication trainer for the arts & culture industries with special expertise in “The Art Of Pitching”; she is continuously teaching at acclaimed national/international film schools, running international pitching-workshops as well as inhouse-trainings