Søk
Close this search box.

Særskilt lansering

KONTAKT

Adm.leder Jan Hauge
E-post: jan@filmkraft.no
Telefon: 915 91 217

Ved søknad om utvikling av manus til kort- eller langfiksjon: på et tidlig utviklingsstadium kan man gjerne først søke om å skrive synopsis eller treatment, for så senere å bruke disse som grunnlag til å søke om tilskudd til å skrive selve manuset. Den totale tilskuddsrammen på kr 50.000 (kortfilm) og kr 100.000 (lengre formater) kan derfor deles over flere søknader på samme utviklingsprosjekt.

Dersom man ønsker å gå rett på søknad til manus stilles det krav til et godt gjennomarbeidet treatment eller fyldig synopsis, evt. førsteutkast manus. Søknader til å skrive synopsis eller treatment stilles det noe mindre krav til, men må inneholde et klart og konkret premiss til fortellingen.

KONTAKTPERSON

Marie Fuglestein Lægreid

E-post:marie@filmkraft.no

Telefon: 451 81 132

Tekst

Før du søker

  • Ordningen gjelder støtte til særskilte lanseringstiltak for prosjekter som har endret retning eller videreutviklet sitt publikumspotensial utover opprinnelig lanseringsplan, og som kan skape ytterligere sosialt engasjement.
  • Hovedregelen er at markedsstrategi, distribusjonsplan og kostnader knyttet til lansering og distribusjon skal inkluderes i opprinnelig produksjonssøknad og følges opp som et ledd i produksjonsfasen.
  • Dette tilskuddet skal ikke erstatte ordinær lansering som skal være implementert i opprinnelig produksjonssøknad. Det gis heller ikke tilskudd til relansering. Filmkraft gir ikke lanseringstilskudd til langfiksjon. Det kan søkes om inntil kr 100.000 under denne ordningen
  • Produksjonsselskap og ENK med visningsrettigheter for prosjektet kan søke støtte.
  • Kun prosjekter som har mottatt støtte fra Filmkraft kan søke ordningen

Når du søker

  • Søknad om tilskudd sendes inn i RegPortal
  • Søknader behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder
  • Behandlingstid er normalt 2-4 uker

Etter du har søkt

  • Løpende søknadsfrist
  • Søknad må leveres senest kl 12:00 dagen før prosjektfasen starter, men vi anbefaler å søke i god tid i forhold dette

Audiovisuelle verk - skrivepenger, utvikling og produksjon

LURER DU PÅ MER?

Alle søknadsfrister og styremøter i 2023:

1. februar (behandling i styremøte 15. mars)
19. april (behandling i styremøte 31. mai)
9. august (behandling i styremøte 20. september)
25. oktober (behandling i styremøte 6. desember)