Særskilt lansering

 1. HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?
 • Prosjekter produsert i Rogaland med nasjonalt og internasjonalt potensiale kan søke støtte til særskilt lansering
 • Tilskudd kan gis til nyskapende lanseringstiltak på festivaler, salgsmarkeder, dokumenterbare visningsplattformer og andre relevante arenaer. Det kan også gis støtte til outreachkampanjer og andre nyskapende markedsføringstiltak.
 • Lanseringsstøtte gis ikke til lang fiksjon
 1. HVEM KAN SØKE?
 • Produksjonsselskap og ENK med visningsrettigheter for prosjektet kan søke støtte.
 • Prosjekter som tidligere har mottatt støtte fra Filmkraft vil prioriteres
 1. KRAV TIL SØKNAD
 • Søknaden skal inneholde: redegjørelse for tiltakets innhold, omfang, arena/visningssted, målgruppe, virkemidler samt nasjonalt og internasjonalt potensial, lanseringsplan, budsjett og finansieringsplan og eventuell avtale med salgsagent 
 • Maks søknadsbeløp pr særskilte lansering er kr 100 000.
 1. SAKSGANG
 • Søknad om tilskudd sendes inn i Regportal
 • Søknader behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder
 • Behandlingstid er normalt 2-4 uker
 1. FRISTER
 • Løpende søknadsfrist
 • Søknaden må sendes inn minst 24 timer før tiltakets startdato