Filmkraft søker innspill om fremtidens filmkonsulent

Er du film- eller spillprodusent, regissør eller manusforfatter som jobber i Rogaland?

I forbindelse med at vi skal lyse etter ny konsulent(er) f.o.m. 2022 ønsker vi innspill fra bransjen rundt hvordan utlysningen til stillingen filmkonsulent best kan se ut. Vi er særlig interessert i tanker rundt hvilken bakgrunn dere mener at den fremtidige filmkonsulentrollen bør inneha, om det er viktig hvor konsulenten virker fra og hvordan filmsenteret skal tilby kunstnerisk rådgivning underveis i filmprosjektene.

 

Spørreundersøkelsen tar ca 5 minutter, er anonym og har svarfrist 24. mai 2021.

Svarene skal kun brukes til interne saksforberedende formål.

 

Du deltar i spørreundersøkelsen via lenken HER.

 

NB: Spørreundersøkelsen er kun åpen for de som har direkte kontakt med filmkonsulent gjennom sitt virke/sine prosjekter. Det vil si produsenter, manusforfattere og regissører.