FILMKRAFT SØKER FIKSJONSKONSULENT

Det nye mandatet innenfor spillefilm og tv-drama gir økt satsing og arbeidsmengde innenfor fiksjonsfeltet. Som følge av dette ser Filmkraft behov for å øke ressursene.

Vil du bidra til å bygge bærekraftig filmbransje og få opp produksjonsvolumet innenfor fiksjon i Rogaland?

Er du vår nye fiksjonskonsulent som ønsker å være med oss på den historiske reisen vi står ovenfor?

Filmkraft lyser ut spennende åremålskontrakt i 2 år med mulighet for forlengelse som fiksjonskonsulent i inntil 100% stilling (etter nærmere avtale) – og høyt på lista står ønske og behov for regional tilstedeværelse. Iram Haq er engasjert som fiksjonskonsulent for første runde søknader for 2024. Iram møter du også på Skrive-camp på Boretunet i mars.

Arbeidsoppgavene vil være behandling av søknader om utviklings- og produksjonstilskudd til kortfilm og spillefilm/dramaserier. Fiksjonskonsulenten skal vurdere både kunstneriske og faglige verdi for prosjektene iht selskapets strategi. Videre skal fiksjonskonsulenten i samarbeid med produksjons- og bransjerådgiver og fremme innstillinger til VIM (Vedtaks- og innstillingsmøte). Daglig leder vedtar administrative søknader etter innstillinger og drøftelser i VIM og styret treffer endelig vedtak om innstillinger fra VIM for tilskudd i de største søknadene.

Stillingen krever relevant og dokumenterbar kunnskap og erfaring innen dramaturgi og film/tv produksjon, samt evne til å analysere og vurdere innkomne søknader og foreta kunstneriske vurderinger. Gjennom dialog med tilskuddsmottakere skal fiksjonskonsulenten bidra til en best mulig gjennomføring av prosjektene når tilskudd er innvilget.

Fiksjonskonsulenten må ha solid kompetanse innen faget sitt og gode evner til kommunikasjon og samarbeid og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Kjennskap til offentlig forvaltning, forskriftene vi jobber etter og søknadssystemet vårt RegPortal er en fordel men ingen betingelse. Arbeidssted er KINOKINO i Sandnes, evt pendling kan avtales nærmere.

Spørsmål kan rettes til daglig leder Anne Lærdal, tlf: 992 66 890.

Skriftlig søknad med CV sendes til post@filmkraft.no. Søknadsfrist 1. februar, men søknader behandles fortløpende.

Vi er også ute etter en Vikar/prosjektkoordinator. Les mer om den stillingen ved å trykke på knappen under til høyre.