Justering av regelverket – her er endringene du må vite om

Filmkraft har den siste tiden jobbet med en oppdatering av regelverket. I denne artikkelen vil Filmkrafts administrasjon gå gjennom de viktigste endringene for sitt ansvarsområde gjennom en Q&A. Filmkrafts nye regelverk med gyldighet fra 26.05.2021 kan du lese i sin helhet HER. Husk at man er ansvarlig for å sette seg inn i gjeldende regelverk før søknader sendes.

PS: Filmkraft har også en egen søknadsveiledning og en side med spørsmål og svar som du kan lese dersom du lurer på noe i forbindelse med søknad.

Daglig leder, Anne Lærdal.

Hva er bakgrunnen for justeringer i regelverket?
Filmkraft har fått ny strategi og det har vært nødvendig å foreta justeringer i regelverket som nå begynte å bli noe utdatert. Vi presenterer her en relansering av vårt regelverk. I tillegg har det blitt gjort justeringer i forskriftene som vi har måttet ta hensyn til i ny versjon. Vi har valgt å sortere og stokke litt om på rekkefølge for brukervennlighet og har foretatt mindre justeringer i form av presiseringer i praksis og lagt til noen endringer og inkluderinger iht ny strategi. Ved publisering erfarte vi at det oppsto noen misforståelser rundt to av punktene i regelverket. Vi har derfor gjort noen små presiseringer i innledningen av punkt 4.1 og 4.2 i forhold til punkt 3.2. Dette har å gjøre med et eget unntak for manusforfattere og dokumentarister som vil søke om utvikling uten produsent.

Hvordan har prosessen for å endre regelverket vært?
Sammen med styrets fire bransjerepresentanter og vår juridiske rådgiver har vi jobbet med å justere regelverk iht ny strategi. Det er lagt betydelig innsats ned i arbeidet. Vårt hovedmål har vært å styrke brukervennlighet og tydeliggjøre våre forventninger til kvalitet på søknadene. Videre har den nye versjonen først vært på høring i styret og deretter til full behandling med vedtak 26. mai. Denne nye versjonen av regelverk gjelder allerede for neste søknadsrunde med frist 18. august.

Hva vil du som daglig leder fremheve som de viktigste endringene?
Med oppdatert regelverk er Filmkraft nå klare for å sette den nye strategien ut i live. Filmkrafts strategi er vårt kart og kompass for de neste fire årene og med et godt justert regelverk ved siden av vil dette gjøre oss beredt til å implementere endringer og nye tanker på en tydelig måte. For de rutinerte søkerne våre så er ikke disse justeringene særlig store, men det er viktig for alle våre søkere å sette seg inn i den nye versjonen.

 

Bransjerådgiver Marie Fuglestein Lægreid.

Som bransjerådgiver, tror du at bransjen vil bli påvirket av disse justeringene?
Nei, bransjen vil i liten grad bli påvirket. Det vil jo kreve litt tid av våre søkere å sette seg inn i den nye versjonen men ellers tror vi at justeringene vi har gjort stort sett vil være til fordel for de aktive filmskaperne vi har i regionen nå.

Hvilke endringer vil du fremheve som de viktigste i AV-støtten?
Fjerning av tak i utvikling av lang fiksjon, det å ikke ha tak gjør at produsent selv kan søke om det prosjektet trenger og tilpasse budsjett deretter. Vi har også åpnet for at manusforfattere med enkeltpersonforetak eller AS kan søke om mer midler, noe vi håper skal bidra til at forfattere får bedre tid og rom til å utvikle ideer.

Hvilke endringer vil du fremheve som de viktigste i egen faglig utvikling?
Vi synes det er fint at vi nå i regelverket ser fremover og åpner for søknader til nye digitale løsninger. Under pandemien har vi lært mye om digitale plattformer, muligheter, festivaler osv. Det er fint at vi også nå kan støtte våre filmskapere på slike digitale arenaer, det gjør at vi er fremtidsrettet og ser det arbeidet som også ligger i slike digitale tiltak.

Noen tips og råd til de som nå skal levere søknader med dette justerte regelverket?
Vi har forståelse for at det er tidkrevende å søke, vi håper derfor at regelverket, Q&A på nettside og RegPortal samsnakker bedre slik at det gjør det enklere for søkere å navigere seg hos oss.

Vi har stort trykk på søknadsbunken og midlene strekker ikke til, husk at obligatoriske vedlegg er minimumskrav og at det er opptil hver søker å levere de vedlegg som de mener viser sitt prosjekt fra ønsket side. Bruk gjerne noen ekstra minutter på å korrekturlese, signere og datere vedlegg. Husk også at vi alltid er å nå på telefon eller mail i arbeidstid og jeg vil veldig gjerne snakke med dere hvis dere har spørsmål, kritikk eller forslag til nye spennende tiltak.

 

Filmkonsulent Lars Skorpen.

Er det noen justeringer du mener vil være viktige for våre søkere?
Endringer for lange formater, fiksjon: Det vil bli større spillerom for utvikling, når det er formålstjenlig kan alternativ utvikling godkjennes: man kan som tidligere levere manuskript (evt.treatment/outline), men vi vil også vurdere utviklinger som ønsker å gjøre research, formtester, utprøving av scener etc. Utviklingsarbeidet og tilhørende levering må fastsettes i dialog med konsulent. Vi har også fjernet maksimumsbeløp 250.000 for utvikling lange formater, men som ellers ønsker vi relevant argumentasjon for søkesum og sammenheng mellom finansieringsplan og ambisjoner for prosjektet.

Bortsett fra mindre justeringer mht attestasjon og leveringer, er det ingen endringer som får stor betydning for søkerne.

 

 

Talentrådgiver Kristine Elliott.

Som talentrådgiver, hvilke endringer i talentordninger vil du fremheve?
Endringene i talentutvikling er ment for å tydeliggjøre ordningene, noe vi har sett behov for fra tidligere søkere. For eksempel er det blitt gjort en del endringer i hospiteringsordninger, både for å si mer tydelig hva som er mulig og ikke men også for å passe på at hospitanten er dekket av arbeidsgiveransvaret.

Hvilke tilføyelser vil du fremheve som de viktigste for talenter?
I talentarbeidet ser vi at det nå er flere som kommer til oss etter endt høyere utdanning, feks folkehøyskole eller universitet. Tidligere har andelen talenter i denne aldersgruppen og erfaringsgruppen vært færre enn de som enda går på videregående eller har friår. Filmkraft har derfor besluttet å fjerne aldersbegrensningen på 30 år. Vi tror at dette vil gjøre at flere talenter vi kunne delta på våre ordninger.

 

Administrasjonsleder Jan Hauge.

Kan du forklare litt om bakgrunn for presisering i rapportering, frister osv?
Filmkraft har i de senere årene ryddet godt i utestående saker. Vi hadde noen riktig gamle saker som aldri hadde kommet til oppstart, og andre som aldri kom til ferdigstillelse. Slike utestående saker binder opp våre tildelte tilskudd på en uheldig måte. Både bransjen og vi vil være bedre tjent med at våre tilskudd faktisk gir sysselsetting og ferdige produksjoner, i stedet for at de ligger i fryseboksen og ikke gir aktivitet. Vi vil derfor i større grad følge opp de tidsfristene og leveringskravene som settes på tilskudd. Slik kan vi kalle tilbake tilskudd som, når det kommer til stykket, egentlig ikke kan gjennomføres i henhold til forutsetningene i søknaden, og omfordele pengene til andre prosjekter. Da vil det over tid flyte mer penger til bransjen i Rogaland.

Hvilke endringer er nå gjort med tanke på dette?
Ting skjer, og endringer i vilkårene for prosjektene må vi alltid være forberedt på. Vi oppfordrer derfor våre tilskuddsmottakere som ser at prosjektet kan bli forsinket eller annerledes, om å sende oss en begrunnet søknad om utsettelse, avvik eller lignende. Da vil vi ha mulighet til være på tilbudssiden. Filmkraft etterstreber både forutsigbarhet og likebehandling, så det er viktig at slike søknader kommer inn før fristen løper ut.

En ting som det samtidig er verdt å merke seg, er at vi nå har lettet litt på kravet om autorisert regnskapsfører. Vi opplever nå at bransjen i Rogaland har tilegnet seg mer kunnskap og erfaring til hva vi forventer av en sluttlevering, og vi har derfor tydeliggjort at man kan søke om unntak for kravet autorisert regnskapsfører. I tillegg vil jeg også fremheve at vi har gjort noen justeringer i avsnittet om behandling av personopplysninger i forhold til norsk lov og GDPR.