NEW NORDIC FILMS 2023 – GRATIS PASS

SØK OM GRATIS AKKREDITERING

Filmkraft har et knippe gratisakkrediteringer som vi deler ut til våre regionale filmprodusenter for deltakelse på New Nordic Films, filmmarkedet under Den Norske Filmfestivalen i august 2023. New Nordic Films er en flott arena for å knytte nye kontakter og høste ny kunnskap, over 350 deltakere fra den profesjonelle internasjonale filmbransjen deltar. Arrangementet finner sted 22-25 august i Haugesund. Les mer HER. 

Send kortfattet søknad hvor du besvarer følgende spørsmål: «Hvorfor skal jeg delta på New Nordic og hva ønsker jeg å få ut av det»? Søknad med oppdatert CV sendes til: kaia@filmkraft.no innen 6. juni.

*De som får tildelt akkreditering vil da i etterkant kunne søke ordinær innenlands reisestøtte på inntil kr 4000 for å dekke deler av sine utgifter i forbindelse med deltakelsen.