NORDOC 2022 SØKER PROSJEKTER & PRODUSENTER

NORDOC arrangeres igjen i 2022 og åpner nå for påmelding for fremadstormende dokumentar-produsenter i Rogaland!

 

NORDOC er en workshop med 3 samlinger gjennom 2022 og med mål om å utvikle dokumentarprodusenter opp til et internasjonalt nivå.

På samlingene vil deltakere få tilgang til et panel av eksperter, workshops og undervisning for å hjelpe deltakende produsenter å utvikle både seg selv og sitt prosjekt. Målet er at prosjektene produsenten har med seg skal være klare for internasjonale salgsarenaer ved slutt på siste samling.

NORDOC arrangeres av Filmkraft i samarbeid med Vestnorsk filmsenter og Østnorsk Filmsenter og prosjektet er finansiert av Norsk Filminstitutt, Utenriksdepartementet, Rogaland Fylkeskommune, Filmkraft, Vestnorsk filmsenter og Østnorsk filmsenter.

 

Datoer for samlingene

7-9 feb. – Innlandet

15-17 aug. – Vestland

7-9 nov. – Rogaland

 

Krav til søkere

 • Søker må ha utdannelse eller erfaring som produsent
 • Må ha en dokumentar i tidlig utvikling med en tilknyttet regissør
 • Må sette av nødvendig tid for både deltakelse på samlinger og videre utvikling av prosjektet på egenhånd
 • Søkere må være forberedt på å presentere sitt prosjekt på engelsk. Alle samlinger vil foregå på engelsk
 • Søker må argumentere for at prosjektet har internasjonalt potensiale (i søknadsteksten)
 • Reiser til og fra samlinger – ”er å regne som deltakers egenandel”

Søknadsveiledning

Søknad sendes til marie@filmkraft.no innen 19 november.

 

Obligatoriske vedlegg i søknad:

 • Produksjonsforetakets CV
 • Navn og CV til produsent
 • Navn og CV til regissør
 • Eventuelle navn og CV til andre involverte i prosjektet
 • Prosjektbeskrivelse og personlig motivasjon for deltakelse.
 • Fremdriftsplan
 • Lenke til eventuelt visuelt materiale (må leveres før første samling om det ikke vedlegges søknad)