NY BRANSJERÅDGIVER ANSATT

Det er med stor glede vi annonserer at ny bransjerådgiver er ansatt i 100% stilling. Kaia Høidalen (46) starter hos oss i mai. Hun kommer med solid erfaring og kjennskap til audiovisuell forvaltning og bransje med sine 14 år som søknadskoordinator hos NFI og før det 3 år som administrativ sekretær i Norsk Filmfond. Kaia skal ha ansvar for søknadsveiledning og mottak, samt kvalitetssikre å lage oversikt over alle innkomne søknader til filmsenteret. I sine år på NFi har Kaia også jobbet med bransjefremmende større nasjonale prosjekter som Eurodok, Doc Norway og Fiction Norway og har gjennom sitt virke opparbeidet seg et stort nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Kaia skal være filmsenterets faste prosjektleder og ha en rådgivende funksjon mot bransjen. I tillegg skal hun ha ansvar for filmsenterets kompetansehevende tiltak for den profesjonelle delen av bransjen og behandle søknader innenfor dette området med utgangspunkt i eget budsjett.

 

Som en del av kompetansehevende prosjekter skal Kaia lede bla NORDOC og BESTE PRAKSIS, samt alle andre kompetanshevende tiltak for den profesjonelle delen av bransjen.. Sammen med kommunikasjonsansvarlig skal Kaia bidra til at informasjon av filmsenterets tiltak blir informert om i relevante fora. Kaia  vil også  holde foredrag og presentasjoner i forbindelse med dette informasjons- og rekrutteringsarbeidet.

 

Dette sier Kaia selv om den nye jobben hun skal ta fatt på:

«Etter noe som nærmer seg en kvinnsalder i byråkratiets mange og lange korridorer på NFI, gleder jeg meg til å ta fatt på jobben som Filmkrafts nye bransjerådgiver. Det er spennende tider for film- og spillbransjen og jeg ser det som en av mine hovedoppgaver å være åpen og lydhør for behovene og ønskene til de Filmkraft er satt til å betjene. Jeg kommer til å ha en åpen dør-policy og ser frem til å bli kjent med alle deler av bransjen i Rogaland.

 

Jeg ser også frem til å jobbe tett med aktørene lokalt og nasjonalt, slik at vi sammen kan skape de gode historiene uavhengig av plattform.

 

Mitt ønske er at vi sammen skal styrke talentutvikling og fortsatt sikre at bransjen utvikles som en profesjonell, likestilt og bærekraftig arena for kunstneriske og kommersielle aktører. Jeg har et stort hjerte for bransjen håper å kunne bidra til å styrke kompetansen og skape et inkluderende samhold i regionen.

 

Ellers er jeg direkte og energisk, en naturelskende urbanist med forkjærlighet for høye fjell, hav og den perfekte kaffe latten. Jeg elsker å sykle, god mat, rødvin og kjæresten min».

Vi er i ferd med å etablere en veiledningsordning rettet mot den etablerte bransjen. Her vil erfarne produsenter, manusforfattere og dramaturger bli gjort tilgjengelig for regionens bransje gjennom nevnte veiledningsprogram.Denne ordningen annonseres når vi har alle våre veiledere på plass.

 

Vi har også besluttet å leie inn produksjonsrådgiver eksternt i forbindelse med våre fire søknadsrunder og har i denne anledning gjort en prøveavtale med avtroppet bransjerådgiver Marie Fuglestein Lægreid. Med dette ser vi at vi kan gi alle søkere og prosjekter som vi vurderer en grundig og god saksbehandling og oppfølging. Disse tiltakene sammen med nyansatt bransjerådgiver mener vi at vil være gode verktøy i arbeidet med å imøtekomme og videreutvikle vår profesjonelle audiovisuelle bransje.

 

«Den audiovisuelle bransjen i Rogaland er i stadig vekst og søknadsbunken i vår første runde av året var formidabel, så det er ikke tvil om at vi ser frem til å få Kaia på plass! Kaia kommer til filmsenteret med en iver, energi og hjerte for feltet. Og med den innsikt hun har i offentlig forvaltning, prosjektstyring og kjennskap til både virkemiddelapparatet og aktører nasjonalt og internasjonalt er vi veldig glade for at Kaia tar ordentlig sats og flytter til regionen for å starte hos oss.» -Daglig leder