OPPTAK FRA DEN GODE ARBEIDSAVTALEN

Elisabeth Sjaasta. Forbundsleder i Filmforbundet.

Trykk på bildet for å starte avspilling.

Bjørn Alexander Brem. Forbundsadvokat i Filmforbundet.

Trykk på bildet for å starte avspilling.

Øyvind Rune Stålen. Nestleder i Dramatikerforbundet.

Trykk på bildet for å starte avspilling.

Øyvind Rune Stålen. Nestleder Dramtikerforbunder

Kaja von Hedenberg. Juridisk rådgiver Dramatikerforbundet.

Trykk på bildet for å starte avspilling.

Spørsmål fra salen.

Trykk på bildet for å starte avspilling.