Søk
Close this search box.

VIKTIGE DATOER FØR JUL

Frister i RegPortal ut året.

Filmkraft vil holde søknadsportalen RegPortal stengt i perioden 1. januar 2024 til og med 7. januar for vedlikehold. For administrative AV-søknader som skal behandles før nyttår er søknadsfristen fredag 24. november (utvikling og produksjon inntil kr. 100.000).

Øvrige søknader (skrivepenger, reise, kurs, proffveiledning, hospitering mm) og anmodninger om utbetaling av rater kan sendes så lenge portalen er åpen, men for alt som sendes inn etter 24. november kan vi ikke garantere behandling/utbetaling før på nyåret.

For større søknader som skal styrebehandles er portalen allerede stengt, og det legges foreløpig opp til at førstkommende søknadsfrist er 31. januar 2024.

Merk at det i styremøte 6. desember vil bli behandlet et justert regelverk for tilskudd, gjeldende fra 1. januar 2024, ref nytt mandat og diverse innspill fra bransjen.

Del posten