Filmkraft søker Bransjerådgiver

Filmkraft søker BRANSJERÅDGIVER

 

Arbeidsgiver Filmkraft Rogaland

Stillingstittel Bransjerådgiver – FILMKRAFT

Søknadsfrist 01.10.2021

Tiltredelse snarest/etter avtale

Ansettelsesform Fast stilling

 

FILMKRAFT søker Bransjerådgiver i 100% stilling 

Filmkraft søker etter ny bransjerådgiver. Som bransjerådgiver skal du bidra til utviklingen av en profesjonell, likestilt og bærekraftig audiovisuell bransje i Rogaland. Vi ser etter deg med lang produksjonserfaring, gjerne med flere formater innen audiovisuell sektor. Vi tilbyr en variert arbeidshverdag med både ordinære kontordager og en del reisevirksomhet. Arbeidssted vil være på det historiske KINOKINO i Sandnes. Er du den rette til å videreutvikle den audiovisuelle bransjen i Rogaland?

 

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivende funksjon ovenfor den profesjonelle filmbransjen i Rogaland vedrørende finansiering, produksjon og markedsføring av prosjekter
 • Arbeide aktivt for å opprettholde og bygge relevante nettverk med regional, nasjonal og internasjonal film- og spillbransje
 • Behandle prosjektsøknader om spill, film- og kompetansehevende tilskudd i RegPortal samt lage oversikter over hver enkelt søknadsrunde
 • Utarbeide innstilling til daglig leders Vedtaks- og innstillingsmøte (VIM) mht. økonomi, gjennomføringsevne og realisme i prosjektet (filmkonsulent vurderer det kunstneriske)
 • Behandle og innstille søknader om kompetansehevende og bransjeutviklende tiltak, herunder faglig utvikling, lanseringstilskudd o.l. Daglig leder vedtar søknader etter innstilling fra bransjerådgiver
 • Hovedansvaret for utarbeiding, organisering og gjennomføring av bransjeutviklende tiltak og alt det innebærer ved filmsenteret
 • Det må påberegnes en del reisevirksomhet i inn- og utland, både for å representere Filmkraft på filmfestivaler og filmkonvent, og for møter med bransjen
 • Holde seg orientert om utviklingen i bransjen
 • Bidra til god måloppnåelse for Filmkrafts strategi- og handlingsplaner, både i forbindelse med eget arbeidsområde og gjennom samarbeid med Filmkrafts kolleger
  • Deltakelse på fellesarrangementer i regi av Filmkraft på dag og kveldstid og noe helgearbeid

 

Kvalifikasjoner 

 • Relevant høgskole/universitetsutdannelse, eventuelt relevant arbeidserfaring
 • Lengre arbeidserfaring fra film- og/eller tv-produksjon, spillbransje med hovedvekt på produsent/prosjektleder rollen
 • Erfaring fra arbeid med flere formater er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne og gode datakunnskaper
 • God forståelse av budsjetter og kalkyler, samt solid erfaring med Excel
 • Kjennskap til filmsenterets søknadssystem www.regportal.no
 • God forståelse av virkemiddelapparatet og søknadshåndtering
 • Kjennskap til vår regionale og nasjonale spill- og filmbransje er en fordel
 • Evner til samarbeid og nettverksbygging både nasjonalt og internasjonalt

 

Personlige egenskaper

 • Strukturert og systematisk
 • Pedagogisk og lyttende
 • Utadvendt og imøtekommende
 • Profesjonell
 • Kreativ med et godt øye for det visuelle og alternative løsninger
 • Ingenting imot å stå på en scene
 • Engasjert
 • Initiativrik
 • Evne til effektivitet i selvstendig arbeid

 

Vi tilbyr

 • 100% fast stilling
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer og nært samarbeid med et vitalt og spennende filmmiljø i regionen
 • Arbeidssted er KinoKino i Sandnes
 • Filmkraft Rogaland er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn

 

Søkere kan ikke selv, eller gjennom eierskap i produksjonsselskap, søke senteret om tilskuddsmidler under en eventuell ansettelse, eller virke som filmarbeider.

 

I samsvar med offentlighetslovens §25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra å bli ført opp på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom reservasjon ikke tas til følge.

 

For spørsmål om stillingen ta kontakt med daglig leder Anne Lærdal på 99266890/anne@filmkraft.no

 

Om arbeidsgiver

Filmkraft Rogaland er et regionalt filmsenter som er eid av Rogaland Fylkeskommune, Stavanger kommune, Sandnes kommune og Haugesund kommune. De regionale filmsentrene arbeider for å utvikle og styrke profesjonell audiovisuell produksjon i regionen gjennom tilskudd til utvikling og produksjon av dokumentarfilm og kortfilm, samt utvikling av spill, langfilm og TV-serier. Vi arbeider også for å øke den filmfaglige kompetansen blant profesjonelle filmarbeidere og unge talent i regionen gjennom ulike tiltak og støtteordninger.

 

Arbeidssted KinoKino, Sandnes

Bransje Kunst og kultur, Medie- og innholdsproduksjon, Offentlig administrasjon

Stillingsfunksjon Prosjektledelse, Rådgivning, Saksbehandler

Nøkkelord Audiovisuell bransje, rådgiver, saksbehandler, film, kompetanseheving

SØK VIA FINN.NO