Filmkraft søker bransjerådgiver

Filmkraft søker bransjerådgiver i fast stilling inntil 100% (vi kan også være villig til å diskutere andre løsninger etter nærmere avtale). Som bransjerådgiver skal du bidra til utviklingen av en profesjonell, likestilt og bærekraftig audiovisuell bransje i Rogaland. Vi ser etter deg med lang produksjonserfaring, gjerne med flere formater innen audiovisuell sektor. Vi tilbyr en variert arbeidshverdag med både ordinære kontordager og en del reisevirksomhet. Arbeidssted vil være på det historiske KINOKINO i Sandnes. Er du den rette til å bidra til videreutvikle film- og spillbransjen i Rogaland?

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiver for den profesjonelle film- og spillbransjen i Rogaland
 • Behandle og lage rådgivers innstilling på søknader om spill, film- og kompetansehevende tilskudd i RegPortal og lage oversikter over hver enkelt søknadsrunde
 • Ansvarlig for bransjeutviklende tiltak ved filmsenteret
 • Representere Filmkraft på filmfestivaler og filmkonvent i inn- og utland

Kvalifikasjoner 

 • Relevant høgskole/universitetsutdannelse
 • Lengre arbeidserfaring fra film- og/eller tv-produksjon, spillbransje med hovedvekt på produsent/prosjektleder rollen
 • Erfaring fra arbeid med flere formater
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne og gode datakunnskaper
 • God forståelse av budsjetter og kalkyler, samt solid erfaring med Excel
 • Kjennskap til filmsenterets søknadssystem www.regportal.no
 • God forståelse av virkemiddelapparatet og søknadshåndtering
 • Kjennskap til vår regionale og nasjonale spill- og filmbransje
 • Evner til samarbeid og nettverksbygging både nasjonalt og internasjonalt

Vi tilbyr

 • 100% fast stilling, evt redusert stilling etter nærmere avtale
 • Lønn etter avtale
 • Meget gode pensjonsordninger
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer og nært samarbeid med et vitalt og spennende filmmiljø i regionen
 • Arbeidssted er KinoKino i Sandnes
 • Filmkraft Rogaland er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn

Søkere kan ikke selv, eller gjennom eierskap i produksjonsselskap, søke senteret om tilskuddsmidler under en eventuell ansettelse, eller virke som filmarbeider eller ha eierskap i et aktivt produksjonsselskap.

I samsvar med offentlighetslovens §25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra å bli ført opp på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom reservasjon ikke tas til følge.

For spørsmål om stillingen ta kontakt med daglig leder Anne Lærdal på 99266890/anne@filmkraft.no

Om arbeidsgiver

Filmkraft Rogaland er et regionalt filmsenter som er eid av Rogaland Fylkeskommune, Stavanger kommune, Sandnes kommune og Haugesund kommune. De regionale filmsentrene arbeider for å utvikle og styrke profesjonell audiovisuell produksjon i regionen gjennom tilskudd til utvikling og produksjon av dokumentarfilm og kortfilm, samt utvikling av spill, langfilm og TV-serier. Vi arbeider også for å øke den filmfaglige kompetansen blant profesjonelle filmarbeidere og unge talent i regionen gjennom ulike tiltak og støtteordninger.

Søknad med CV sendes snarest til post@filmkraft.no og merket «Bransjerådgiver». Søknader blir fortløpende behandlet.