KRAFTTAK FOR ROGALAND

Pitchekonkurranse produksjon lange formater 2023

Filmkraft skal bygge bransje og vi ønsker å legge til rette for at lokale produsenter skal få lage film i Rogaland. Vi mener at det viktig å jobbe for mer penger til produksjon av film i vårt fylke, fordi dette gir jobb til flere fagarbeidere over lengre perioder og vi fordi at vi ønsker å bidra til å øke regionens produksjonsvolum generelt. Våre eiere er enige i dette, og de har følgelig godkjent å bruke mer penger på langfiksjon i året som kommer. Vi utlyser derfor en pitchekonkurranse for langfiksjon hvor hele premien på minst kr 3 mill går til produksjon av ett filmprosjekt!

Kriteriene for å delta som skissert under:

 • Hvem kan søke?

Hovedprodusent er søker og må være et AS med riktig næringskode og hovedadresse i Enhetsregistret i Rogaland.

 • Krav til søknad:
  1. Minimum Rogaland-spend 75%
  2. Regissør og/eller manusforfatter må ha folkeregistrert adresse i Rogaland
  3. Opptak skal skje i regionen
  4. Prosjektet må ha fått skrivepenger eller utviklingsstøtte fra Filmkraft senest 31. mai 2023
 • Søknaden skal inneholde:
 1. Opptaksklart spillefilmmanus eller episodemanus
 2. Reginotat/Moodboard
 3. Produsentnotat. Budsjett/ Finansieringsplan
 4. Tentativ fremdriftsplan
 5. Nøkkelfunkjoner med CV
 6. Stillbilde/illustrasjon
 7. evt pilot.
 8. En-sides worddokument; 25 ord ref NFI-krav

 

 • Søknadsfrist 13. oktober-23 kl.14.00; søknaden sendes til post@filmkraft.no merket «Krafttak for Rogaland – pitchekonkurranse 2023»

 

 • Kunngjøring prekvalifisering til pitch finner sted 13. november-23

 

 • Pitch avholdes 28. november-23. Krav til innhold etter nærmere spesifikasjon over. Max 15 min pitch + Q&A. Fagjury vil bestå av daglig leder og fiksjonskonsulent i Filmkraft, daglig leder i Mediefondet Zefyr og en distributør TBC.

 

 • Vinner kunngjøres på Rogalerret 6. desember-23