KRAFTTAK FOR ROGALAND

Pitchekonkurranse produksjon lange formater 2023

Filmkraft skal bygge bransje og vi ønsker å legge til rette for at lokale produsenter skal få lage film i Rogaland. Vi mener at det viktig å jobbe for mer penger til produksjon av film i vårt fylke, fordi dette gir jobb til flere fagarbeidere over lengre perioder og vi fordi at vi ønsker å bidra til å øke regionens produksjonsvolum generelt. Våre eiere er enige i dette, og de har følgelig godkjent å bruke mer penger på langfiksjon i året som kommer. Vi utlyser derfor en pitchekonkurranse for langfiksjon hvor hele premien på minst kr 3 mill går til produksjon av ett film- eller serieprosjekt!

 

Merk; vi har justert noe på krav til søknad om deltakelse i utlysningen for konkurransen etter innspill fra dere i bransjen – les nøye – Filmkraft jobber for mer innspilling i regionen! Samt at den formelle delen av konkurransen flyttes til nyåret-24

(endring utført 25.08.23/11.10.23 Admin/Styret)  

 

Kriteriene for å delta som skissert under:

 • Hvem kan søke?

Hovedprodusent er søker og må være et AS med riktig næringskode og hovedadresse i Enhetsregistret i Rogaland.

 

 • Krav til søknad:
 1. Minimum Rogaland-spend 1,6 gangen pitchpremien
 2. Fortrinnsvis regissør og/eller manusforfatter med folkeregistrert adresse/tilknytning til Rogaland
 3. Hoveddel av opptak skal skje i regionen
 4. Prosjektet må ha fått skrivepenger eller utviklingsstøtte fra Filmkraft senest 31. mai 2023
 • Søknaden skal inneholde:
 1. Opptaksklart spillefilmmanus eller ferdige episodemanus
 2. Reginotat/Moodboard
 3. Budsjett/ Finansieringsplan
 4. Spend skal spesifiseres
 5. Tentativ fremdriftsplan
 6. Nøkkelfunksjoner med CV og avtaler med manus/regi
 7. Stillbilde/illustrasjon
 8. evt pilot.
 9. En-sides worddokument; logline for prosjektet, 25 ord som selger og forklarer ditt prosjekt.

 

 • Søknadsfrist 13. oktober-23 kl.14.00; søknaden sendes til post@filmkraft.no merket «Krafttak for Rogaland – pitchekonkurranse 2023»

 

 • Kunngjøring prekvalifisering til pitch finner sted 27. oktober 2023.

 

 • Pitch avholdes 28. november-23. Max 10 min pitch, Q&A kommer i tillegg.  Fagjury vil bestå av daglig leder og fiksjonskonsulent i Filmkraft, daglig leder i Mediefondet Zefyr og Michael Fleischer. Pitchen er åpen for publikum, men det er kun fagjury som kan stille spørsmål til prosjektene.
 • Husk at du kan søke om Filmkrafts pitcheveiledning. Ta kontakt med Marie for mer info.
 • Vinner kunngjøres på Rogalerret 6. desember-23
 • Formalia har styret besluttet (11.10.2023) å flytte til januar-24. Vinnerprosjektet vil da offisielt registres i RegPortal. Tilskuddsbrev utstedes i januar-24, da åpner de regionale filmsentrene for å kunne gi KUD-midler til produksjonsstøtte og bidraget som vinner vil kunne søkte EHT-støtte på toppen til prosjektet.