BESTE PRAKSIS KONKURRANSE

Filmkraft ønsker å bidra til å bygge en robust, bevisst og bærekraftig filmbransje, og inviterer til

 BESTE PRAKSIS-konkurranse for produksjonsselskapene i regionen

I forbindelse med neste BESTE PRAKSIS – Selskapsdrift film den 21. juni, hvor vi har fokus på næringsutvikling innenfor filmbransjen i Rogaland, inviterer filmsenteret regionens produksjonsselskaper til konkurranse: Hvem har de beste firmapresentasjonene?

For å delta i konkurransen er det et krav om deltagelse på BESTE PRAKSIS – Selskapsdrift film 21. juni.

Innlevert materiale anses som sensitive/konfidensielle forretningshemmeligheter, og vil kun holdes internt i Filmkraft.

 

Hva skal firmapresentasjonen inneholde?

Motivasjonsbrev; hvorfor skal dere få dette tilskuddet?

Punktene nedenfor må være gjennomført, ikke bare planlagt. Deltagerne blir vurdert ut fra hvordan de scorer på disse 5 hovedområdene.
Merk: undertekstene er ikke obligatorisk, kun veiledende.

 

1. Strategiplanen for selskapet
Mål, strategiske valg, forretningsplan og plan for kompetanseutvikling/medarbeiderutvikling

 

2. Struktur på eierskap og styret
Aksjonæravtale og styreinstruks

 

3. Sunn økonomi, likviditetsplan neste 12 mnd
Ha tilstrekkelig likviditet og soliditet til å stå igjennom en tung periode og evne til å finansiere prosjekter. Utbyttepolicy

 

4. Prosjektstyring
Vise systematikk og kompetanse. Organisering av prosjekter og rolleavklaring/fagfunksjoner

 

5. Synliggjøring av virksomheten
Firma-CV, logo, nettside, tilstedeværelse i sosiale medier osv

 

Hvem kan søke?

  • AS med riktig næringskode (inkludert spill), adresse Rogaland
  • deltakelse på BESTE PRAKSIS 21. juni
  • minst ett AV-tilskudd fra Filmkraft pr 16. aug.

 

Nivåer i konkurransen ihht selskapsstørrelse

Selskaper med 1-2 årsverk* kr 100 000
Selskaper med 3+ årsverk* kr 150 000

Flere vinnerne kåres i hver kategori, etter en samlet vurdering av materialet som sendes inn.

*Selskapene bestemmer selv om de skal konkurrere i nivå 1-2 årsverk eller 3+ årsverk, men må dokumentere ved hjelp av regnskapstall eller arbeidskontrakter. Selskaper med null årsverk kan ikke delta.

Dere deltar i konkurransen ved å sende inn overnevnte materiell innen kl. 14:00, onsdag 16. august. Søknad merkes: Beste Praksis-konkurranse selskapsdrift til: post@filmkraft.no

Du søker til post@filmkraft.no