Search
Close this search box.

BEFORE YOU APPLY

What can you apply for support for?

WRITE APPLICATION

How to write a good application

SUBMISSION

Where do you send your application?

ASSESSMENT AND RESPONSE

How do we assess your application?

Innsendelse av søknad

Alle søknader om AV-middel skal leveres via RegPortal.

Filmkrafts SØKNADSPORTAL er Regportal

Husk å registere selskap og representanter i god tid før søknad. Selskapsrepresentanten må ved første registrering være enten være daglig leder eller styreleder, eller ha en særskilt signatur- eller prokurafullmakt i Brønnøysundregisteret.

All kommunikasjon rundt prosjekter skal foregå i søknadsportalen på saken det gjelder.

Noen ordninger har løpende søknadsfrister, mens andre har en deadline. Gjør deg kjent med disse. I Filmkraft Talent er det kun løpende søknadsfrister.

To start using Regportal, you need to log in with My ID. You can then link your personal profile to your company. This may take some time as the information you provide about the company must be checked by the film center against the Brønnøysund Register. Therefore, be sure to create your user well in advance of the deadline.

We operate with two levels of numbering:

  1. All applications are given their own case number.
  2. In development and production, we can link several applications together in one project, e.g. a film. The project will then have its own project number.
    A project can then have several cases linked to it (development 1 and 2 and production etc.)


As in the application form for development and production, the applicant selects an existing project or creates a new one.