Søk
Close this search box.

FØR DU SØKER

Hva kan du søke støtte til?

SKRIV SØKNAD

Hvordan skrive en god søknad

INNSENDELSE

Hvor sender du søknaden?

VURDERING OG SVAR

Hvordan vurderer vi din søknad?

Hvordan skrive en god søknad?

Hva er det konsulenter og rådgivere ser etter i en søknad? Bør jeg be om et formøte? Hvorfor fikk jeg avslag? Hvorfor fikk jeg tilskudd? Det er mange spørsmål man kan lure på.

Hvor omfattende en søknad bør være avhenger litt av hvilken ordning du søker om tilskudd til. En søknad om produksjonsstøtte fra AV-potten er følgelig mer omfattende enn en søknad om reisestøtte.

Pass på at du har alle dokumenter med i søknaden – reginotat, produsentnotat, budsjett/kalkyle osv. Det er også meget viktig at du klarer å formidle tanken bak prosjektet. De som behandler søknaden har ikke samme forhold til prosjektet som deg. Du må prøve ditt aller beste å forklare hva dette er for et prosjekt. 

Er du ukjent for konsulentene kan det være lurt å legge ved eksempler på tidligere arbeid. Noe du er godt fornøyd med.

Be om et formøte. Her kan du stille alle mulige tekniske spørsmål om din søknad i møte med aktuell konsulent og rådgiver. Du kan ikke stille spørsmål rundt det kunstneriske aspektet.

KONSULENTENS VURDERING AV SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE

 • visjon og intensjon; hva vil man med filmen?
 • fortellerkraft; hvordan blir publikum engasjert, underholdt og begeistret?
 • kulturell verdi; hvordan skildres og fortolkes prosjektet kulturen og det samfunnet vi lever i, og hvordan bearbeider prosjektet kulturelle fenomener, historiske begivenheter og sosiale konflikter?
 • kunstnerisk kvalitet; hvilke kunstneriske kvaliteter har denne produksjonen?
 • audio/visuelle ambisjoner; hvilke audio/visuelle ambisjoner har prosjektet?
 • bredde og mangfold; hva skapes? Hvem skaper? Og hvem skapes det for? bredde i stemmer og perspektiver.
 • relevans; byr fortellingen på problemstillinger, skildringer av karakterer som oppleves autentiske, nærværende og troverdige?
 • Tematikk og motivasjon; hva er filmens motiv og motivasjon? Beskrives prosjektets dramaturgi?
 • etterlevelse av strategiplan
 • spesifikke kommentarer på de vedlagte dokumentene i søknaden


Konsulentene sammenfatter en innstilling for behandling i VIM.

RÅDGIVERS VURDERING AV SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE

 • Kulturtest (3 av 4)
 • tidligere meritter for de involverte
 • bredde, mangfold og kjønnsbalanse
 • grønt perspektiv
 • regional spend i fasen det søkes om
 • finansieringsplan og budsjett/kalkyle, evt avkorting
 • gjennomføringsevne; økonomi, faglig, praktisk
 • for talenter: bredde i stemmer og perspektiver
 • distribusjon- og lanseringsplan
 • etterlevelse av strategiplan
 • spesifikke kommentarer på de vedlagte dokumentene i søknaden


Bransjerådgiver sammenfatter en innstilling for behandling i VIM.

Filmkraft gjennomgår hver innsendte søknad og vurderer den etter en rekke kriterier, både formelle, praktiske og kunstneriske. Søknaden vil også bli vurdert opp imot de andre søknadene. Søknader til og med kr 300 000 vedtas av Filmkrafts administrasjon. Søknader over kr 300 000 vedtas av Filmkrafts styre, som består av to politikere og tre bransjerepresentanter.