Søk
Close this search box.

FØR DU SØKER

Hva kan du søke støtte til?

SKRIV SØKNAD

Hvordan skrive en god søknad

INNSENDELSE

Hvor sender du søknaden?

VURDERING OG SVAR

Hvordan vurderer vi din søknad?

Vurdering og svar

Nedenfor kan du se hvordan hele søknadsbehandlingen i Filmkraft fungerer.

I figuren nederst på siden finner du en enkel framstilling av saksbehandlingen hos Filmkraft ved søknader på AV- midler bevilget fra Kulturdepartementet. Saksbehandlingen er basert på Den audiovisuelle forskriften, Filmkrafts eget regelverk, konsulentenes kunstneriske vurderinger og produksjonsrådgivers vurderinger og innstillinger som gjøres i daglig leders Vedtaks- og innstillingsmøte (VIM).  
Behandlingstiden på søknader over kr 300 000 er normalt seks uker. Studér hver enkelt ordning for å se hvilke frister og behandlingstider som er gjeldende.

SØKER

1

Evt. formøter med aktuell konsulent og produksjonsrådgiver

SØKER

2

Innsending av søknad i RegPortal

Søknadsfrist over kr 300 000

Løpende søknadsfrist under kr 300 000

GATEKEEPER

3

Sjekk av inngangsvilkår

UNDER KR. 300 000

KONSULENTER & RÅDGIVERE

4

Behandler og lager innstilling til VIM

VIM

5

Daglig leder, konsulenter og rådgivere behandler og daglig leder vedtar

STYRET

6

Til orientering

SØKNAD AVVIST

E-post

OVER KR. 300 000

KONSULENTER & RÅDGIVERE

4

Behandler og lager innstilling til VIM

VIM

5

Behandler og daglig leder skriver innstilling som grunnlag for styrevedtak

STYRET

6

Fatter vedtak

7

Vedtakslister på filmkraft.no, nyheter, pressemelding. Avslag publiseres ikke.