FILMKRAFT Start-stipend, er en ordning hvor unge filmskapere som bor og har sitt virke i Rogaland i alder 18+ kan søke inntil kr 25 000 i støtte til sitt filmprosjekt. Målet er å bygge CV. Stipendet skal brukes til å produsere en ferdig film som skal ha premiere/visning/presenteres under TALENTTIMEN som vanligvis arrangeres i starten av desember hvert år. Filmkraft Talent skal krediteres i rulletekst på filmprosjektet ditt og i annet trykksak og promoteringsmateriell forbundet med prosjektet ditt. Filmkraft Talent logo finner du her.

En del av Start-stipend potten er satt av til manus-mentorveiledning. Har du en idé du ønsker å videreutvikle/skrive ut til et filmmanus kan du altså søke et Start-stipend. Merk søknaden med Start-stipend/mentor.

Stipendet har løpende søknadsfrist og behandlingstiden er normalt på 4-6 uker.

Når prosjektet er gjennomført må søkeren levere en kort rapport inkl. et regnskap som viser hva stipendet har blitt brukt til samt link til ferdig filmprosjekt.

NB! Stipendet er oppgavepliktig og beløpet må innrapporteres til skattemyndigheter. Husk å ta vare på kvitteringer og før regnskap på en tilfredsstillende måte. Sjekk skattemyndighetene for regler

Hvordan søker jeg?

  • Søknader sendes inn via vårt søknadssystem under personlig stipend i regportal.no
  • Legg ved en beskrivelse av deg/dere selv, gjerne en CV
  • Beskriv prosjektet ditt
  • fremdriftsplan
  • budsjett: vi ønsker at dere bruker NFIs mal for kalkyleskjema for produksjon av film og serier når dere setter opp budsjett.

Søkere som ikke leverer rapport inkl. regnskap og visuelt materiale vil være diskvalifisert fra å søke Filmkraft Start-stipendet ved senere anledninger.