Søk
Close this search box.

En innføring i forskrifter og hvorfor de er viktige for deg

[vc_row row_height_percent=»0″ override_padding=»yes» h_padding=»2″ top_padding=»4″ bottom_padding=»2″ overlay_alpha=»50″ gutter_size=»3″ column_width_use_pixel=»yes» shift_y=»0″ z_index=»0″ column_width_pixel=»900″][vc_column width=»1/1″][vc_custom_heading auto_text=»yes» heading_semantic=»h1″ text_size=»fontsize-107144″]This is a custom heading element.[/vc_custom_heading][/vc_column][/vc_row][vc_row row_height_percent=»0″ overlay_alpha=»50″ gutter_size=»3″ column_width_use_pixel=»yes» shift_y=»0″ z_index=»0″ column_width_pixel=»900″][vc_column width=»1/1″][vc_column_text]Filmkraft ønsker her å gi en kort innføring i de forskrifter som vi selv og dere som søker støtte fra oss er underlagt. Denne teksten vil ikke erstattet kravet og behovet for at du leser og setter deg inn i forskriften, men vil heller gi deg en introduksjon til hvordan vi som filmsenter forholder oss til dem, og hvordan det vil påvirke deg som filmarbeider og prosjektene du søker med. Du kan finne alle forskriftene som er nevnt i denne saken her. 

En forskrift er en type lov, og alle forskriftene vi forholder oss til kan du finne i oppdatert versjon både på lovdata.no eller via link på våre hjemmesider. Forskriftene vi forholder oss til kommer fra Kulturdepartementet. Noen av forskriftene er også fastsatt av dem, mens andre er fastsatt av Norsk Filminstitutt.

Alle instanser som driver med offentlig støtte i Norge gjennom øremerkede midler fra Kulturdepartementet må følge gjeldende forskrifter. Dette vil si at vi følger de samme lovene som andre filmsenter og fond, men også NFI og fond for lyd og bilde med flere. Dette gjør at kulturarbeidere, og i vårt tilfelle filmarbeidere, har forutsigbarhet rundt krav til søknader, behandling og vekting av søknader og rapportering og regnskapsføring for prosjektene.

De årlige midlene Filmkraft mottar fra Kulturdepartementet kommer med et tilskuddsbrev, slik også våre filmarbeidere får når vi gir tilskudd. I tillegg til å henvise til gjeldende forskrifter gir også tilskuddsbrevet andre føringer til hvordan Filmkraft skal bruke midlene. Disse føringene er vi pålagt å følge. Les hele tilskuddsbrevet for 2021 her.

Når Filmkraft lyser ut støtteordninger, tar i mot søknader og behandler disse gjøres dette i henhold til forskriftene. De kravene vi stiller til de som søker er også i henhold til forskriftene. I tillegg har vi vårt eget regelverk. Dette gir ytterlige forklaringer, krav til søknader og beskriver mer i detalj hvordan vi operer som filmsenter. Det er viktig å poengtere at regelverket er et supplement til forskriftene, og at regelverket ikke overstyrer noe som står der.

Kulturdepartementet, NFI, forskriftene og regelverket kan sees på i et hierarki, der den overordnede forskriften er «Forskrift for tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk». I denne kan man spesielt legge merke til §1 Formål da denne henvises til i de andre forskriftene. Underlagt denne forskriften finner man da de andre, «Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon», «Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill» og «Forskrift om tilskudd til filmformidling». Under har vi laget en skjema med oversikt over de forskjellig forskriftene og veien de går fra Kulturdepartementet til deg som filmarbeider. [/vc_column_text][vc_single_image media=»74606″ media_width_percent=»100″][vc_column_text]Husk at du alltid kan ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om forskrifter.

Et siste viktig poeng er at forskrifter kan og blir endret. Dette kan være på bakgrunn av utvikling i bransjen, endringer i politikken (ved feks valg) eller som følge av ønsker fra de som forvalter midlene. Denne siste runden med endringer i forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon er et resultat av at Norsk Filminstitutt ønsket visse endringer for å få bedre kontroll på sine budsjetter og til hvilke ordninger de brukes.

Det kan være vanskelig å forholde seg til disse endringene, spesielt om de kommer midt i en prosjektgjennomføring. Filmkraft vil derfor oppfordre selv de mest erfarne produsentene til å holde seg oppdatert om ønskede endringer fra forskjellige instanser, rapporter publisert om og av filmbransjen (disse blir som oftes bestilt av KUD) og ikke minst informasjon om høringer. En høringer er det offentliges verktøy for at enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter skal få si sin mening og få innsyn i hvordan de arbeider. Kort fortalt er det filmarbeideres mulighet til å påvirke forskriftene. Høringer blir lagt ut på regjeringen.no men blir også delt av den instansen som har sendt endringer på høring, Kulturdepartementet eller Norsk Filminstitutt.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Del posten