Filmkrafts strategi 2021-2024

Filmkrafts nye strategiplan ble vedtatt i styremøte 17. mars. Strategiplanen er et resultat av arbeid av styret, eierne og administrasjonen og innspill fra bransjen gjennom to runder høring og en rekke arbeidsmøter. Siste runde justeringer ble gjort i en workshop med styrets bransjerepresentanter og administrasjonen og på bakgrunn av siste høring. 

Du kan lese vår strategiplan HER.

Videre vil strategien danne grunnlag for arbeid med en handlingsplan. Denne vil inneholde konkrete planer og beskrivelser for iverksetting av strategiens ambisjoner. Handlingsplanen vil bli utarbeidet av administrasjonen etter oppdrag fra styret og presentert for vedtak ved neste styremøte 26. mai.

Den nye strategien vil også kreve mindre justeringer av Filmkrafts regelverk. For å gjøre dette arbeidet har styret besluttet at en arbeidsgruppe bestående av styrets bransjerepresentanter ved Terez Hollo-Klausen, Stig Andersen, Gaute Aadnesen og Bo B. Randulff (vara) og Filmkrafts administrasjon. Forslag til endringer vil også bli presentert ved neste styremøte for vedtak.

Filmkraft styre er fornøyd med prosessen rundt ny strategi og setter pris på alle innspill som har kommet inn. Administrasjonen ser frem til å jobbe med et tydeligere og mer oppdatert mandat, både for filmarbeiderne i regionen men også for oss som senter. Vi jobber kontinuerlig med å ha en forutsigbar forvaltning og dette er et viktig steg i denne retningen.