AKKREDITERING TIL NEW NORDIC 22

Filmkraft delte ut åtte akkrediteringer til New Nordic Films under Filmfestivalen i Haugesund i august. De  utvalgte er Thomas Mortveit, Siw Angell-Olsen, Maria Lavelle, Odveig Klyve, Eirik Foss, David Leader, Daniel Nils Roberts og Bjørn Eivind Aarskog. Det kom inn mage søknader til årets versjon av New Nordic Films. Hvis du skal delta på New Nordic Films for egen regning kan du søke stipend egen faglig utvikling i RegPortal. Se veiledning her

New Nordic Films er et årlig filmmarked, et Nordisk co-produksjon- og finansieringsmarked som finner sted under Den Norske Filmfestivalen i Haugesund. Siden oppstarten i 1995 har New Nordic Film vokst og utviklet seg til å bli den viktigste arenaen for de profesjonelle aktørene innen Nordisk spillefilm.