NORDOC PRODUSENTER 2022

NORDOC er en workshop med 3 samlinger gjennom 2022 og med mål om å utvikle dokumentarprodusenter opp til et internasjonalt nivå.

Under samlingene vil deltakerne få tilgang til et panel av eksperter, workshops og undervisning for å hjelpe deltakende produsenter å utvikle både seg selv og sitt prosjekt. Målet er at prosjektene produsenten har med seg skal være klare for internasjonale salgsarenaer ved slutt på siste samling.

Gruppeleder for alle samlingene: Mikael Ostrup

 

Workshopen er delt inn i tre deler som blir avholdt i tre ulike regioner følgende datoer:

  • Samling 1: Idé og prosjektutvikling – finne filmens DNA

7-9 feb. – Avholdes i innlandet, ekspert Likka Vehkalatti

  • Samling 2: Produksjon, co-produksjon og finansiering

15-17 aug. – Vestland, ekspert: Ove Rishøj Jensen

  • Samling 3: Pitch, salg, møte med en salgsagent og kontrakt

7-9 nov. – Rogaland, ekspert: Gitte Hansen

Deltakere og prosjekter for denne runden:

Vestnorsk filmsenter:

Produsent: Marie Helene Høyberg

Produksjonsselskap: Cynergi Film & TV

Prosjekt: SØSKENBLIKK

 

Produsent: Vegard Lund Bergheim

Produksjonsselskap: Screen Story

Prosjekt: WARFUN

Filmkraft:

Produsent: Siw Angell-Olsen

Produksjonsselskap Tallfilm

Prosjekt: MIN FANTASIVENN

 

Produsent: Søren Sussemiehl Jensen

Produksjonsselskap: Goodtime Stavanger

Prosjekt: SYLVIA RAPHAEL

 

Østnorsk filmsenter:
Produsent: Lilian Løvseth

Produksjonsselskap: Smallville Films

Prosjektnavn: HEKTA

 

Midtnorsk filmsenter:

Produsent: Mari Nilsen Neira

Produksjonsselskap: Herstory

Prosjektnavn: KAMPEN PÅ SKINNER

 

NORDOC arrangeres av Filmkraft i samarbeid med Vestnorsk filmsenter og Østnorsk Filmsenter og prosjektet er finansiert av Norsk Filminstitutt, Utenriksdepartementet, Rogaland Fylkeskommune, Filmkraft, Vestnorsk filmsenter og Østnorsk filmsenter.