Søk
Close this search box.

ENDRINGER I SAKSBEHANDLINGSRUTINER

All saksbehandling av audiovisuelle tilskudd skal fremover følges opp fra start til slutt kun av produksjonsrådgiver. Dere i bransjen som søker audiovisuelle tilskudd til fiksjon, dokumentar eller spill vil altså kun forholde dere til produksjonsrådgiver i portalen fremover.

Filmkraft jobber hele tiden for mer effektiv saksbehandling, og en enklere kommunikasjon mellom bransje og filmsenter. Vi har i denne sammenheng sett behov for å skille litt mer på roller og arbeidsfordeling her internt ved filmsenteret og i søknadsportalen, sier daglig leder Anne Lærdal.

  • Saksbehandling/oppfølginger AV-prosjekter; i all hovedsak så står nå fremover kun produksjonsrådgiver som saksbehandler på alle AV-tilskudd (audiovisuelle tilskudd) gjennom hele prosjektforløpet. Produksjonsrådgiver går gjennom alle innsendte dokumenter og etterspør der det er mangelfullt, følger opp tilskudds og avslagsbrev mm og følger opp anmodninger om rater og sluttleveringer og sjekker om leveringer er iht tilskuddsbrev.

 

  • Kommunikasjon; Det blir produksjonsrådgiver som samtaler med søker i portalen sammen med konsulenter. Dette vil gi dere våre søkere færre hos oss og forholde seg til og de samme personene som i formøter/avslags og tilskuddsmøter.

 

  • Innstillinger; vurderinger presenteres for daglig leder i Vedtaks- og innstillingsmøtet (VIM) og sammen kommer vi frem til innstillingene som daglig leder vedtar administrativt alle søknader til og med kr 300 000. DL og konsulenter legger frem for styret alle søknader over kr 300 000.

Hvem behandler hva i RegPortal:

Filmkraft Talent (alle ordninger innunder); talentrådgiver og DL.
Hospiteringssøknader; talentrådgiver og DL.

Kompetansehevende (reiser/kurs etc); adminleder og DL
Filmkulturelle tiltak; adminleder og DL
Filmpåmelding; adminleder og DL
Premierearrangementer; adminleder og DL.

Skrivepenger; produksjons- og bransjerådgiver, konsulent og DL.
Proff-veiledning; produksjons- og bransjerådgiver, konsulent og DL.
Kompetanshevende tiltak(workshops etc av andre); produksjons og bransjerådgiver og DL.

Del posten