Intervju med bransjen: Incitus

I tidligere artikkelserie kalt Folka i Filmkraft har man blitt bedre kjent med både styret og administrasjonen i Filmkraft. Nå ønsker vi å snu fokuset og også bli bedre kjent med den aktive bransjen i Rogaland i dag. Dette gjør vi gjennom flere intervjuer med regionale selskap og folkene bak dem. Vi håper at dette kan gi filmbransjen generelt men også alle andre som er interesserte et bedre innblikk i vår bransje.

På grunn av smittevern har ikke intervjuene blitt utført gjennom fysisk møte men over epost. Alle bilder er gitt av intervjuobjektet selv.

Nr 2 i rekken med intervju er Incitus, produksjonsselskap fra Sandnes med erfaring på både korte og lange formater. Her representert av produsent Jarle Bjørknes. Les intervjuet i sin helhet under.

Intervju med Incitus og Jarle Bjørknes

Kan du fortelle litt om din og ditt selskaps historie? Hvor startet dere og hvilke høydepunkter husker dere tilbake til?

Filmproduksjonsselskapet Incitus ble grunnlagt i 2002 av Jarle Bjørknes og Kim Henning Bjorheim, så vi nærmer oss 20-års jubileum med stormskritt. Selskapet har alltid vært i Stavanger, men flyttet til Sandnes i 2019, og det gleder oss at Filmkraft følger etter.

Da Kim Henning Bjorheim giftet seg og flyttet til utlandet i 2007, overtok Jarle Bjørknes alle aksjene i selskapet og driver i dag selskapet som eneeier, mens han utviklet og produserte prosjekter i samarbeid med et veletablert nettverk av forfattere og regissører.

De første årene produserte Incitus hovedsakelig oppdrags-, reklame- og kortfilmer, men endret etter hvert fokus til spille- og dokumentar-filmer.

I 2008 hadde Incitus premiere på sin første fiksjon spillefilm, Monocerus – The mysterious Unicorn. En original egenutviklet barnefilm. Filmen ble spilt inn i USA og Norge og ble en stor suksess med ca 200.000 solgte kinobilletter og drøyt 500.000 DVD kopier. Vi hadde distribusjon til 13 land, med USA og Tyskland som de største markedene.

Det har vært svært mange høydepunkter gjennom de siste 20 årene. Alle førstereisene har vært spesielle, som første TV-reklame, første kinoreklame, første dokumentar på TV, første spillefilm på kino o.s.v.

Vi laget en dokumentarfilm om adopsjon for 15 år siden. Det  var en produksjon som gjorde stort inntrykk. Jeg er adoptivfar selv og fikk en kontakt med tematikken og deltakerne som da opplevdes som spesiell.

Om vi skal trekke frem et mer tradisjonelt høydepunkt så var det stort å stå på scenen for å presentere History of Love for 2.500 publikummere under hovedkonkurransen i Karlovy Vary i 2018. Enkelte sammenligner et slikt uttak som å spille Champion League finale i fotball. Jeg er ikke godt nok kjent i fotballens verden til å gå god for den sammenligningen, men hvis det stemmer så har fotballen lykkes med å bygge noe unikt med Champions League.

Rent faglig er EAVE et annet stort høydepunkt. Det er en helt spesiell organisasjon og nettverk for produsenter og jeg er svært takknemlig for å blitt gitt muligheten til å delta som Norges representant i 2016.

Hvordan er dere organisert, og hvilke formater jobber dere med? Hvem og hva.

I forbindelse med overgang til lange formater formulerte vi en ny forretningsidé som vi siden har vært lojal til:

Incitus tar sikte på å levere filmer som er relevante og forankret i virkeligheten, som har kapasitet til å underholde og tiltrekke seg publikum i et kommersielt marked.

Incitus har siden 2008 primært arbeidet med det lange formatet, og har totalt sett produsert 6 langfilmer, både dokumentar og fiksjon. Disse har grunnlagt en kontinuerlig og sentral del av Incitus-virksomheten.

Imidlertid finansieres en del av selskapets overheadkostnader ved å tilpasse og versjonere eksisterende filmer til nye markeder ved oversettelse, teksting, dubbing og emballering til flere digitale formater og plattformer.

 

Hvordan samarbeider dere med andre i bransjen? Både lokalt og nasjonalt. 

Det å produsere film er et lagspill som krever et bredt spekter av kunnskap og ferdigheter. Incitus samarbeider med flere av de ledende aktørene i Norge og internasjonalt, som Rebel Unit på VFX og bildeetterarbeid, Storyline på lyd i tillegg til enkeltpersoner, så som filmklippere, komponister, fotografer m.m.

Hvert prosjekt settes sammen ut i fra regissørens visjon og bemannes for å fylle han eller hennes behov.

 

Hvordan finansierer dere vanligvis prosjektene til selskapet?

Finansieringen er helt avhengig av type prosjekt. Og finanseringsfasen er kanskje den mest krevende fasen for en produsent, hvert fall på litt mer kompliserte prosjekter.

For spillefilmen History of Love (2018) og Redemption, som vi finansierer nå, som begge er en europeisk samproduksjon blir er det en kombinasjon av flere nasjonale filminstitutt, en nasjonal incentivordning, regionale filmfond, Eurimages, TV-kanaler m.m. Utfordringen er primært knyttet til de krav som stilles fra de ulike finansieringskildene og det å klare få disse kravene til å gå opp slik at produksjonen blir godkjent av alle parter.

For nasjonale filmer er finansieringen ofte knyttet til NFI, regionalt filmsenter, regionalt filmfond og andre mindre aktører, som Fond for Lyd og Bilde. En sjelden gang søker vi Fritt ord når prosjektet passer deres kriterier. I de fleste tilfellene er det også en andel av produsentkreditt inne i bildet.

 

Hva skjer hos dere for tiden? Prosjekt-relatert, året 2021.

Incitus har nylig annonsert at kortdokumentaren More Woman, More Cry, av den unike regissøren Anne A. Haugsgjerd vil ha sin verdenspremiere i mai under den 67. Kortfilmfestivalen i Oberhausen. Dette er verdens eldste kortfilmfestival, og regnes som en av de viktigste arenaene for korte filmer. Og så vi har akkurat startet finansieringen og oppstarten av utviklingen av Anne Haugsgjerd sin neste film.

I tillegg arbeider vi med finansieringen av neste spillefilm, Redemption, av Sonja Prosenc. Et svært spennende dramaprosjekt som vi går i opptak med til høsten når Covid-19 forhåpentligvis har tapt kampen, og vi kan ta livene våre tilbake.

Vi vil også å gå i opptak med en kortfilm i løpet av august. X-pappa heter filmen og er skrevet og vil regisseres av Mustafa Battal. Vi har store ambisjoner med filmen, og gleder oss enormt til å komme i gang.

 

Hvilke planer har dere for selskapet i årene fremover? Hvilken utvikling ønsker dere?

Vi skal fortsette slik vi stevner inntil omverden fordrer en endring.

 

Hvilke utfordringer ser dere for bransjen vår fremover?

Det er en seig prosess å utvikle, produsere samt distribuere filmene, det tar typisk flere år.

Den største utfordringen jeg klarer å se er omstillingsevne. Vi klarte fint omstillingen til en digital arbeidsflyt, men de endringer som nå er i publikumsmarkedet og det finansielle markedet krever enda høyere omstillingstakt. Pandemien har nok fremskyndet kinoflukten, mens enkelte hevder at det demmes opp et behov som gir kinoen en ketchupeffekt når samfunnet igjen åpnes. Tiden vil vise, men jeg er nok litt skeptisk til kinoens fremtid. Hvert fall kinoens evne til å bidra til forhåndsfinansiering av filmer.

 

Hvordan opplever dere det å være del av filmbransjen i Rogaland?

Når det gjelder Rogalendinger så er vi veldig hjemmekjære og patriotiske. Etter nesten 10 år i utlandet, flyttet jeg hjem til Rogaland igjen i 1995. Hjem kjære hjem.

Slik jeg ser det er ikke Incitus en del av filmbransjen i Rogaland selv om vi har forretningsadresse i Sandnes. Og slik tror jeg de fleste filmprodusenter i Norge tenker. Vi leverer universelle historier til et globalt publikum. Akkurat nå arbeider vi med en regissør i Haugesund, en på Nesodden, en i Ljubljana og en i Praha. I tillegg har vi to felles utviklingsprosjekt med en forfatter i Los Angeles. Og så gjør vi etterarbeide i Bergen, lydarbeid i Oslo og hadde en stor locationreise og manusworkshop til Troms i 2020.

 

Hvem i bransjen i Rogaland vil dere gi skryt til og hvorfor?

Det er mange som fortjener skryt i Rogaland fordi de er positive, flinke og kreative fagfolk enten de arbeider bak eller foran kameraet, over eller under linjen eller er en del av det administrative apparatet. Jeg ønsker derfor ikke rette skryt en spesiell retning, men heller en takk til Barne og ungdomsteatret, som har utviklet talenter i en årrekke slik at vår dialekt er å finne i nærmest hver eneste norske dramaproduksjon.

 

Om du vil lese mer om Incitus kan du gå til deres hjemmeside ved å trykke på logoen under: