Intervju med bransjen: Chaperone

I tidligere artikkelserie kalt Folka i Filmkraft har man blitt bedre kjent med både styret og administrasjonen i Filmkraft. Nå ønsker vi å snu fokuset og også bli bedre kjent med den aktive bransjen i Rogaland i dag. Dette gjør vi gjennom flere intervjuer med regionale selskap og folkene bak dem. Vi håper at dette kan gi filmbransjen generelt men også alle andre som er interesserte et bedre innblikk i vår bransje.

På grunn av smittevern har ikke intervjuene blitt utført gjennom fysisk møte men over epost. Alle bilder er gitt av intervjuobjektet selv.

Nr 3 i rekken med intervju er Chaperone, produksjonsselskap fra Sandnes som har et litt annet fokus enn bare egen produksjon. Her representert av daglig leder Haavard Hana. Les intervjuet i sin helhet under.

Intervju med Haavard Hana og Chaperone av Filmkraft

 

Kan du fortelle litt om din og ditt selskaps historie? Hvor startet dere og hvilke høydepunkter husker dere tilbake til?

Chaperone AS startet i 2017 som et AS med kun Haavard Hana som ansatt. I 2020 ansatte vi fotograf/redigerer Sarah Margrete Hestness og media manager Ari Morales. Senere samme år ble driften rettet inn på å spesialisere seg på linjeproduksjon og location management.

 

Hvordan er dere organisert, og hvilke formater jobber dere med? Hvem og hva.

Chaperone jobber med å legge til rette for filminnspilling i regionen. Vi har ikke utstyrspark og samarbeider med resten av bransjen og annet næringsliv for å skape en attraktiv region for nasjonal og internasjonal filmbransje.

 

Hvordan samarbeider dere med andre i bransjen? Både lokalt og nasjonalt. 

Chaperone har ikke eget utstyr og få ansatte. På større prosjekter leier vi inn utstyr og personell fra resten av bransjen i Rogaland.

 

Hvordan finansierer dere vanligvis prosjektene til selskapet?

Kundene er andre filmselskap. Men Chaperone har i fremtiden planer om egne prosjekter, da vil vi hente private og offentlige penger.

 

 Hva skjer hos dere for tiden? Prosjekt-relatert, året 2021.

Pga. pandemi er det lite aktivitet men vi jobber med å bygge opp et locationarkiv og knytte avtaler med reiseliv og lokalt næringsliv for fremtiden. Men vi gjør små og mellomstore filmoppdrag for lokalt næringsliv.

 

Hvilke utfordringer ser dere for bransjen vår fremover?

Vi ser en stor utvikling i tilreisende og lokal filmproduksjon. Regionen har en fantastisk natur og omgivelser, og alt er kort reiselengde unna. Vi har også en infrastruktur som oljebransjen har bygget opp som vi kan dra nytte av til fremtidige filmproduksjoner. Vi ser også på insentiv-ordningen fra myndighetene som en stor mulighet, men håper samtidig at myndighetene ikke glemmer å legge til rette for lokal og nasjonal filmproduksjon i regionen vår også.

   

Hvordan opplever der det å være del av filmbransjen i Rogaland?

Det er et veldig bra miljø med mange mennesker som kan mye. De fleste kan bekle flere roller, og det er en stor vilje til å hjelpe hverandre!

 

Hvem i bransjen i Rogaland vil dere gi skryt til og hvorfor?

Alle som har stått på og skapt noe eget. Chezville har skapt en liten filmbransje på egenhånd med å stå på og produsere filmer med særpreg på egenhånd. Screen Story har også bygget seg opp sakte men sikkert til å bli en solid organisasjon på TV-produksjonssiden.

 

Trykk på linken i logoen under for å besøke Chaperones hjemmeside.