I FILMVERKSTED jobber vi med fagrettet mentorveiledning for unge filmskapere, og vi bruker den etablerte filmbransjen i dette arbeidet. De unge filmskaperne får råd om videreutvikling og hvordan de kan jobbe seg inn mot den profesjonelle filmbransjen. Vi kobler unge filmskapere sammen med profesjonelle filmskapere i ønsket fagfunksjon. De profesjonelle fungerer som mentorer i en filmproduksjon, fra utvikling til ferdig film. Vi produserer på snitt to kortfilmer hvert år i dette prosjektet.