Bli kjent med oss

Hvem gjør hva på filmsenteret?

Ingvild er ansvarlig for daglig drift og alt det innebærer av organisering, rapportskriving og oppfølging av personalet. Hun har ansvaret for at Filmkraft arbeider etter selskapets vedtatte visjoner og målsetninger, og for vår kontakt med styret og eierne. I samarbeid med de andre regionale filmsentrene og fondene, arbeider Ingvild med filmpolitiske saker og for å bedre vilkårene for filmproduksjon i regionene.

Ingvild har en doktorgrad i filmvitenskap fra NTNU Trondheim hvor hun forsket på filmpolitikk og regional filmproduksjon i Norge og Europa forøvrig. Hun har undervist og veiledet i film og TV ved Høgskolen på Lillehammer i sju år. Hun har også drevet barnefilmklubb i mange år, skrevet artikler om film for blant annet Montages, Z Filmmagasin og Journal of Scandinavian Cinema, holdt foredrag og diskutert film i en rekke paneldebatter. Etter å ha forlatt akademia, arbeidet Ingvild som produksjonsrådgiver for det regionale filmfondet Filminvest. Når hun har fri, skriver hun barne- og ungdomsbøker.

Jan er ansvarlig for at alt er korrekt rundt innkommende søknader, og er den som ordner med tilskuddsbrev, rate-utbetalinger og generell oppfølging i Filmsøk. Han bistår Ingvild i det administrative arbeidet ved filmsenteret og ivaretar vår kontakt med regnskapsbyrå og revisor. Han er også referent ved styremøter og generalforsamlinger.

Jan er siviløkonom med 30 års allsidig erfaring innenfor bank og finans, integritetsarbeid og organisasjons- og forretningsutvikling, samt hatt diverse roller innenfor styrearbeid. Han har bl.a. jobbet i Statoil, advokatfirmaet Kluge (CFO) og Macron Norge, men også vært daglig leder i FK Haugesund, Bryne FK og egen privat forretningsutvikling. Han har hatt en glødende interesse for film siden tenårene, og er også opptatt av musikkbransjen.

Anne driver Filmkraft Talent, vår spissede talentsatsing ved filmsenteret. Anne jobber med kompetanseheving, veiledning og rådgivning for talenter og proffe. Hun er også ansvarlig for all kommunikasjon utad; drifter SoMe, hjemmesider, nyhetsbrev og skriver pressemeldinger.

Anne er den av oss som har jobbet lengst ved filmsenteret. Hun har en Cand.Mag i Regi-Fjernsynsproduksjon med en Bachelor i Media & Kultur i bunn. Hun vet hva det vil si å jobbe seg opp fra assistent til prosjektleder på store tv-sett og har lang og allsidig produksjonserfaring som inkluderer alt fra redigeringsassistent til prosjektleder. Anne har i sin karriere jobbet på både større og mindre tv- og filmproduksjoner, i NRK («U», Promo og barne-tv), Rubicon, Strix Televisjon og for flere mindre produksjonsselskaper. I år 2000 hadde hun ettårig praksisplass i «Nrk U» som  produksjonsleder på kortfilmserien «U». I tillegg har hun jobbet 7 år i kommunikasjonsselskapet Blå i Stavanger, hvor hun var ansvarlig produsent for HMS filmer og e-læringsprogrammer. Sistnevnte arbeidsplass var Anne også executive produsent for kortfilmprosjektet «Åtte Korte» i forbindelse med Stavanger 2008 som resulterte i de tre lokale kortfilmene «Plis», «Ekornet» og «Pioneren».

Marie er rådgiver for produksjon og bransjeutvikling. Hun jobber tett på våre profesjonelle aktører. Hun veileder produsenter gjennom hele produksjonsfasen, og gir råd vedrørende festivaldeltakelse, distribusjon og kompetanseheving. Marie har hovedansvaret for ROGALERRET, NORDOC, KORTDOK og ulike seminarer/workshops i regi av filmsenteret, og behandler søknader om reisestøtte, hospitering og kompetansehevende tiltak.

De siste ni årene har Marie vært filmprodusent og eier av selskapet DUOfilm AS. Her har hun arbeidet med langfilm, tv-serie, kortfilmer, musikkvideoer, oppdragsfilm og har erfaring som internasjonal co-produsent for flere Sørfond-prosjekter. Blant annet ble ett av hennes Sørfond prosjekt tatt ut til Filmfestivalen i Venezia og Toronto i 2019. Hun har lenge arbeidet innen tv som koordinator på flere nasjonale tv produksjoner for selskapene Monster og Strix. Marie har også vært gjesteforeleser i Filmproduksjon ved Noroff og Norges kreative Høyskole, og veiledet studenter i blant annet søknadsskriving og etablering av filmselskap. Selv har hun studert Filmproduksjon med spesialisering produsent/prosjektledelse ved Noroff i Bergen og holder nå i tillegg på med en Bachelor i Administrasjon og ledelse.

Lars er filmkonsulent ved filmsenteret. Han har ansvar for søknader om utvikling og produksjonsstøtte til film. Med utgangspunkt i møter med søkerne og en kunstneriske vurdering av prosjekter, skriver Lars en innstilling på tilsagn/avslag. Innstillinger på inntil 100 000 kr vedtas av daglig leder, mens innstillinger på over 100 000 kr vedtas av Filmkrafts styre. Lars følger også opp prosjektene i ettertid og gir råd på manus og prosjektets kunstneriske utvikling.
Lars har bakgrunn som manusforfatter og regissør og har laget dokumentarfilmer, kortfilmer og humorserier for tv. Han har skrevet to realiserte spillefilmmanus og er aktiv som regissør og manusforfatter utenfor Rogaland.