Filmkraft ønsker å fremme de nye stemmene og har opprettet to nye ordninger som fokuserer på mangfold, likestilling og nye stemmer. Den totale rammen av midlene vil avhenge av hva som kommer inn av søknader gjennom året. Disse kommer ikke til å ligge som egne søknadskategorier i RegPortal.

I utgangspunktet vurderes alle søknader som ordinært i AV-potten, men dersom Vedtaks- og innstillingsmøtet (VIM) ser potensiale i en søknad og at den vil kunne fremme mangfold, likestilling og/eller nye stemmer blir den vurdert definert innunder en av disse to følgende ordninger. Dette har ingen praktisk betydning for dere søkere, og er et positivt tiltak både for å sette fokus på, utvide tilskuddspotten og lettere kunne rapportere rundt våre satsingsområder.

FILMBALANSE
Øremerkede midler er satt av til en AV-ordning hvor fokus er å styrke mangfold og likestilling i vår regionale spill- og filmbransje.

MELLOMSTEGET
Øremerkede midler er satt av til en AV-ordning kalt hvor fokus er å bidra til kompetanseheving, videreutvikling og inkludering av nye stemmer, eller utprøving av nye formater/plattformer i vår regionale spill-, serie og filmbransje.

ALTIBOX GIR KR 2 MILL TIL MELLOMSTEGET

Altibox ønsker å stimulere til rekruttering i Rogalands film- og spillbransje og legger kr 2 millioner i Filmkraft-ordningen Mellomsteget. Det ligger ingen føringer fra Altibox i tilskuddet, og mottakerne av pengene har full kunstnerisk frihet. Midlene fordeles etter samme modell som andre tilskudd – gjennom VIM og evt. etter styrevedtak. Pengestøtten fordeles over en to-årsperiode.

Ved årets slutt planlegger vi en spørreundersøkelse for å kartlegge effekten av fokuset på de nye stemmene.