Strategiplan

Her kan du enkelt laste ned og lese Filmkrafts strategiplan.

STRATEGIPLAN 2021-2024