Hospitering er en ordning for personer som ønsker å øke sin kompetanse og erfaring innenfor film gjennom å jobbe tett med og under veiledning fra den etablerte bransjen. Ordningen er åpen for nyutdannede eller nyetablerte filmarbeidere bosatt i Rogaland og har ingen aldersgrense.

Det kan søkes om en praksisplass på inntil to måneder. I denne perioden vil Filmkraft dekke daglønn for hospitanten etter Filmforbundets gjeldende minstelønnssatser for praktikanter i reklamefilm og annet korttidsengasjement

Hospiteringen kan gjennomføres på prosjekter og hos produksjonsselskaper som ikke er tilhørende Rogaland.

Hospitanten skal ikke erstatte en eksisterende fagfunksjon. Hospitanten må ha en skriftlig avtale med et produksjonsselskap og en dedikert fagperson/mentor som er tilknyttet selskapet i hele perioden av praksisen. Ordningen dekker også sosiale utgifter. Forsikring dekkes ikke.

Se mer informasjon her.