FILMKRAFT TALENT er avhengige av samarbeidspartnere og initiativtakere i hele Rogaland for å nå ut bredt til unge filmskapere.

Ønsker du/dere å arrangere fagretta workshops eller tiltak rettet mot unge med interesse for film i Rogaland?

Du kan være profesjonell filmarbeider som vil dele din erfaring eller/og kulturinstitusjoner som jobber mot målgruppen.

Snakk gjerne med oss i forkant slik at vi kan veilede deg i prosessen. Ta kontakt med: geirpetter@filmkraft.no hvis du har spørsmål.

HVA MÅ SØKNADEN INNEHOLDE?

  • Prosjektbeskrivelse: Beskriv tiltaket ditt (målgruppe, antall deltakere, form)
  • Alle søknader om tiltak skal rettes mot målgruppen unge med filminteresse og filmskapere i alder 16+ som bor i Rogaland.
  • Legg ved en prosjektbeskrivelse, CV, budsjett og fremdriftsplan.
  • Søknader sendes inn via RegPortal
  • Registrer institusjonen/foretaket ditt med organisasjonsnummer og velg «Tiltak-Barn og unge – evt kompetansehevende osv.»
  • Søknader har løpende frister. Søknader som sendes inn senere enn kl. 12:00 dagen før prosjektet, prosjektfasen, reisen, arrangementet, eller tiltaket har startet, får automatisk avslag. Saksbehandlingstid for øvrige tiltak er normalt 2-4 uker
  • Alle tiltak skal rapporteres for via utdelt skjema etter gjennomføring og prosjekter over 100 000 må godkjennes av revisor.
  • Tilskudd deles inn og utbetales i rater alt etter størrelsesorden
  • Filmkraft Talent fullfinansierer sjelden prosjekter. Dette skjer kun i særskilte tilfeller etter avtale med filmsenteret.

 

Filmkraft Talent skal krediteres når du promoterer tiltaket ditt. Dette gjelder både i sosiale medier og i all trykksak og promoteringsmateriell forbundet med tiltaket du har fått støtte til.

Filmkraft Talent logo finner du her.