DATASPILL – UTVIKLING

Filmkraft gir støtte etter Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill. Tilskudd etter denne forskrift skal primært stimulere den delen av dataspillbransjen som utvikler og formidler dataspill med kulturelt og kunstnerisk innhold.

Du kan søke støtte til 

  • Tidlig utvikling av egne dataspill
  • faglig utvikling av fagpersoner i dataspillbransjen
  • fellestiltak for spillbransjen
  • formidlingstiltak for dataspill
  • kompetansehevende tiltak for formidlere av dataspill

Det kan ikke gis tilskudd til dataspillprosjekter som primært markedsfører kommersielle produkter. Det kan heller ikke gis tilskudd til prosjekter som gjelder opplæringsprodukter, pedagogiske verktøy, oppslagsverk eller manualer.

Hva er et dataspill?

I denne sammenheng defineres et dataspill som en digital, fiksjonsbasert eller dokumentarisk fremstilling gjennom lyd og bilder som drives av brukermedvirkning, og som er produsert for offentlig visning eller omsetning.

Dataspill, også kalt videospill, er spill og andre interaktive opplevelser som spilles av ved hjelp av elektronisk utstyr. Spillene er programmer som kjøres på en datamaskin, enten i form av en personlig datamaskin, en dedikert spillkonsoll eller en mobiltelefon.